Искам собствена биография!

КАУЗА
Другите ни каузи 

Каузата е свързана с хората с увреждания, при които поради редица обстоятелства и специфичното им положение в обществото, индивидуалността в собствената им биография е размита и там се вижда само типичното, не и свободния избор. На това бихме искали да обучим родители, специалисти, студенти - как, съпровождайки внимателно човека с увреждане, да му помогнат да стане собственик на биографията си.


Замисляли ли сте се какво означава човек да има собствена биография? Това е жизнен път, в който са видими изборите, в който се отразява волята на притежателя й.

Хората със специални потребности в България и особено тези с  интелектуални затруднения като цяло все още са обречени да нямат собствена биография. Да, те обективно са изминали период от време, обективно са  преместили от едно място на друго, но цялата им биография е като едно повторение на множество други, там няма нищо или почти нищо индивидуализирано, не са видими стъпките на самия човек, целите, волята, свободния му избор.

Нарекохме информационната кампания  "Искам собствена биография", за да отрази тя най-изконната нужда и стремеж на всеки човек, на всеки Аз, да "кове" сам живота си. А когато е трудно, тогава е нужно да получи помощ. 

* Най-важното и стоящо в основата на помощта е уважението към човека със специални потребности. Без това уважение към личността, колкото и увредена да е, се обезсмисля цялото начинание, защото отказвайки уважение, не можеш да помогнеш за индивидуализиране на биографията; не смятаме, че тя има нужда въобще да бъде индивидуализирана. 

Понякога са нужни много години, за да възпитаме уважение към хората, чието когнитивно ниво на развитие не ни съответства. Прието е да се гледа на тях като на вечни деца, като на непълноценни, наивни, бреме. Трудно е под този образ да се открие истински неподправената личност, носеща своите душевни дарове за света и другите хора. Един Аз, ограничен в своята изява, с много трудни задачи, с много пречки по пътя, често неразбиращ какво се случва, често научен да се оставя сляпо да го водят. 

Затова уважението се намира трудно. Не и преди да промениш цялостната си гледна точка към света, не и преди да признаеш правото на живот и осъществяване, бе да признаеш уникалния принос на всеки.

* Личният избор като ключ

Ако има нещо, което ярко да разграничава хората със собствена уникална биография от тези с типизирания жизнен път, е възможността да се вземат решения, да се прави избор за живота. Поощряването на самостоятелността, самочувствието за вземане на решения за собствения живот, е една огромна крачка и най-голямата помощ, която родител може да даде на детето си или работещ в социална услуга - на хората, които подкрепя. От малки с отнето право на избор, с порастването целенасочената работа в тази посока е ключова. Това не означава човекът със затруднение сляпо да бъде оставен на своите пориви, желания, необмислени постъпки. Това означава той да усеща до себе си човек, който е готов да му помогне в избора, да го подкрепи и да му даде сили да го направи. Не трябва да се бърка свободната воля и избор с безхаберието и изоставянето на човека сам на себе си.

* Работа с биографията

Неведнъж е ставало дума за този метод на самопознание. При много хора със затруднения той също върши добра работа и е напълно приложим, разбира се направен по-достъпен за тяхното разбиране.

Възрастният човек със затруднение се нуждае от поглед върху биографията си, от поглед върху миналото, настоящето и от цели за бъдещето. Помагайки му да бъде в своята биография, да я помни, проследява и извлича ценното от нея, ние даваме пряк достъп към индивидуалното проявление на всеки. Тук сме разгледали малко по-подробно и други начини за придружаване по пътя на собствената биография, вкл. при хора с по-тежки затруднения.

* Край на потребителския модел в социалните услуги

И за това е ставало дума. Потребителският модел, който властва в момента в социалните услуги в България, е поредната подкрепа на модела човекът със затруднение да бъде поставен в центъра на екип от специалисти, които го наблюдават, попълват бланки и решават какви занимания да му предпишат. Може на места и да го питат дали иска или не иска нещо, но това рядко има решаващо значение както за мястото, така и за ролята и нуждите му.

Акцентът пада върху развиване или задържане нивото на придобитите умения и най-вече - върху социално приемливото поведение. Изпълнението на написаните от екипа планове и програми са главната цел. Истината е, че основна роля за това имат не само работещите в социалните услуги, а и самата система за подкрепа, която е силно ограничена в областите, в които реално може да бъде полезна.

Защото в крайна сметка отново се получава една типизация, в зависимост от това къде пребивава човекът със затрунение - в дом, в ЦСРИ, в защитено жилище и т.н.

Затова промяната на самия модел за подкрепа и базирането му на три основни стълба може да индивидуализира избора и жизнения път. Тези три стълба са:

  • Живот
  • Работа
  • Култура 

Живот

Жизнената среда, условията в нея, вписване на човека със затруднение в нея, общуването с обкръжението - все важни, ключови неща за всеки един човек. Възможността да избира, да има предпочитания, да има възможност да развива отношенията си с хората в средата, да търси и намира начини за общуване, за споделяне на интересите, за съвместно планиране и прекарване на времето. Тук се включва и личният избор дали да продължиш да живееш с родителите си или да се преместиш в защитено жилище, апартамент и др., от какво ежедневно придружаване имаш нужда и къде можеш да бъдеш оставен на собствените сили.

Работа

Всеки човек има нужда да бъде съзидателен. Чрез работата той изявява себе си, чувства се пълноценен и реално допринася за другите. Избирайки работа, напредвайки в нея, създавайки връзки с колеги, с други професионалисти, той вече не е увреденият човек, той е  работещ човек със свой дял в обществото.

Култура

Да участваш в културния живот - това е най-естественото за човека нещо. Срещи, разговори, съвместни начинания, занимания с изкуство, придобиване на нови умения, приемането от страна на другите като личност, начини да допринасяш за културния живот на общността в широк смисъл. Съвместни празници, общ и споделен годишен кръговрат.

Тези три стълба ги има във всяка собствена биография. С подкрепа, най-вече с внимателно и дозирано придружаване, човекът с еднотипн жизнен път може да се превърне в "собственик" на своята биография, човек, който я формира активно, в съответствие със своя индивидуален Аз.

Темата е отворена за дискусии, мнения, подкрепа. Можете да ни пишете на info@oporabg.com или да коментирате в сайта.

Част от кампанията е тренингът за работа с хора със затруднения върху собствената им биография на нашия Мобилен център за обучение, информиране и консултиране. Тренингът е насочен към специалисти и родители.

За пожелалите да дарят >>>

Автор: oporabg.bg
! Текстът е част от информационната кампания на САЛПСТ "Искам собствена биография" 

Можете да прочетете и статията Собствената биография при хората с увреждания