За страхливите, тъжните и неспокойните деца

Информация:: 
ИЗЧЕРПАНА!
Автор/и: 
Хенинг Кьолер
Корица: 
Издател: 
САЛПСТ
ISBN: 
978-619-90097-4-1
Цена: 
11.00 лв.
Статус: 
Изчерпана

Поръчайте книга онлайн >>>

Вижте и интервюто в Здравница за книгата >>

Поредицата, чието начало поставяме с тази книга, разглежда различни аспекти от развитието, задачите и възпитанието на днешните деца. Като предвестници на бъдещето, те изискват особено внимание и съзнателност от страна на родители, учители, близки.

Днешните деца са деца на бъдещето. От нашата подкрепа и разбиране зависи дали ще успеят да разгърнат силите си и да изпълнят задачите си. 

Базисните сетива, които се развиват още от раждането, не са само начин за опознаване на света. Те са път към връзката ни със света и другите, осъзнаването на Аза, усещането за принадлежност към земния и небесния свят, връзката с Божественото, благонадежността на битието, редица качества и добродетели... Всичко това е заключено в тях.

В тази книга ще научите как, доверявайки се на своето дете и опитвайки се да го разберете, държите не един, а цяла връзка ключове. Можете да се оставите на страха и безсилието да ви завладеят, но можете и да се опитате съзнателно и с любов да подкрепите детето си. Така то ще успее да даде своите дарове на света, променяйки го към по-добро.

Съдържание

Когато Ангелът говори...(предговор към българското издание) 7

Предговор към осмото издание 9

Предварителни бележки към петото издание 10

Предговор към първото издание 15

1.Основни въпроси на духовно-възпитателната практика
Помощ от нощта
17

Ангелът ли отговаря? 20

Въпросите на Пазача на моста 23

Когато тялото е прекалено студено за душата 26

Хладна глава и топло сърце 28

Какво означава “морално възпитание” 30

Процесът на възприемане като всемирно-творчески процес 32

Подражанието и изискването за доброто 35

 

2. По следите на сетивото на живота

Бележки 38

За “първоначалното чувство за уютност” 39

Бележки към трудната тема “сетивото на живота” 42

Позитивното, спокойното състояние на растеж и “всемирният принцип на доброто” 44

Ритмите на живота и доверието в него 47

Неспокойно-нервното дете 49

Грижата за сетивото на живота като освобождаване на

дишането 53

Възпитание и самовъзпитание: толерантността 55

 

3. По следите на сетивото за осезаемост

Кожата като сетивен орган 60

Към характеристиката на осезателното възприятие 61

Пропитостта с чувството за Бога” 64

Осезателният орган и интересът към света: различие, резонанс, очевидност 66

Човекознанието и възпитателната практика 68

Какво означава “разбиране”? 69

Любящото отношение към света 72

Близост и ранимост 74

Ограниченото в пространството телесно Себе” 76

За пристигането на Земята 78

Възпитание и самовъзпитание: грижовността 80

Латентната травма на страхливите деца 84

Телесни и социални сетива – за придобитите страхове 86

Страхливо-нерешителните деца – наблюдение 89

Подготовката за сън и започването на деня 93

Възпитание и самовъзпитание: “позитивният поглед” 95

Страхливо-нерешителното дете – по-нататъшни наблюдения 96

Резюме: за общуването с неспокойните и страхливите деца 99

 

4. По следите на сетивата за движение и равновесие

Бележки 102

Усещане за собствената свободна душевност” 103

Чувството за автонимност” 105

Скритият композитор 107

За душевната фина съгласуваност 111

Двигателна структура – душевна структура 113

Емпатията и силата на състраданието 114

Грешни изводи за утежнените условия на развитие 116

Тъжно-размишляващото дете: към характеристика на латентните

смущения на двигателното сетиво 119

Неизявена причина: подражателната слабост в ранното

детство 122

Докосване от Ангела: несъзнаваните копнежи на детето 124

За общуването с тъжно-размишляващите деца 125

Формиране на говора – смислово наситени жестове 127

Възпитание и самовъзпитание: силата на състраданието 129

Сетивото за равновесие 132

Освобождаването на раменете и ръцете 136

Равновесното сетиво и оценъчната способност 138

Душевно равновесие и чувство за справедливост 140

Милостивият дар - вървенето” – ръководната роля на равновес-ното сетиво 145

Душевното равновесие и чувството за самооценка 147

Резюме: насоки за тъжно-размишляващите деца 150

Заключение: Педагогика и етика 152

Библиография 154