Срещи с Карл Кьониг

Започнахме нов проект, свързан с издаване на важна за лечебната и валдорфската педагогика литература. Австрийският антропософски лекар и лечебен педагог Карл Кьониг е оставил ярка среда в съвременната европейска цивилизация. Приносът му към диагностиката и гледната точка към човека с увреждане е важен. Той е и "баща" на Кемпхил движението - създаване на селски общности за живот и работа на хората с увреждания.

Началото на проекта е 15 юли 2016 г., а краят - 1 септември 2018 г. С помощта на Софтуер АГ Щифтунг и на дарители, за тези 2 години ще издадем няколко от книгите на Карл Кьониг в поредицата "Срещи с Карл Кьониг". Дарителите сте всички вие, които сте закупили вече книга от нас. Приходите от книгите, които издаваме, се използват за финансиране на следващи издания.

Издадените книги от поредицата "Срещи с Карл Кьониг:

 №1: Първите три години на детето
№2: Развитие на сетивата и телесен опит
№3: Детето, нуждаещо се от душевни грижи
№4: Братя и сестри 
№ 5: Ембриология и Сътворение на света
№6: Социално фермерство: изцеление на човечеството и земята
№7: Хранене от Земята и Космоса

* * *

   Антропософски лекар и лечебен педагог, Карл Кьониг оставя в наследство огромен брой лекции, изследвания, съчинения, свързани с развитието на детето, меди-цината, социалното фермерство, духовното развитие, социалния организъм и мн.др. Неговата многостранна дейност, част от която е създаването на селищата за живот и работа на хората, нуждаещи се от спе-циални душевни грижи (т.нар. Кемпхил-движение), е насочена към едно: човек да развие, открие и изяви своята истинска човешка същност, да заеме достойно място сред човечеството. За първи път част от неговото творчество ще бъде публикувано на български език. Този своеобразен прощъпулник ще направим в началото на 2017 г. с книгите:

Детето, нуждаещо се от душевни грижи

Поредица „Срещи с Карл Кьониг“

 

   Лекции и есета на Карл Кьониг във връзка със: Задачите на хората със специални нужди от гл.т. на човечеството. Минало, настояще и бъдеще на лечебната педагогика. Селищата Кемпхил за работа и живот на хората, нуждаещи се от душевни грижи. Евтаназията. Про-тивоположни тенденции в човека и техните крайности. Специфика на лечебно-педагогическата диагностика и терапия. Лечебната педагогика като социален въпрос. Един литературен предвестник на лечебната педагогика - Адалберт Щифтер. „Детето на Европа“ - Каспар Хаузер. Миньон на Гьоте. Исторически контекст и контрапункт на лечебната педагогика през 20 век: идеята за „недостойния за съществуване живот“.

 

Развитие на сетивата и телесен опит

Поредица „Срещи с Карл Кьониг“

Четирите базисни сетива - осезателно, витално, двигателно и равновесно, в тяхното развитие, значение и функции. Поставяне на фундамента на бъдещото развитие на по-висшите сетива и способности. Същност на сетивното преживяване и отзвук.

Това е първото във времето цялостно разглеждане на базисните сетива, върху което се основават изследванията и работата на редица антропософски лечебни педагози и лекари. То ни открехва вратата към разбиране на поведението, трудностите и важните задачи на човека в неговото детство и съзряване. Като същество с тяло, душа и дух, всичко в човека е обвързано и прелива от едното в другото хармонично.

Ако сте се запознали вече с книгата на Хенинг Кьолер, която издадохме през 2015 г. („За страхливите, тъжните и не-спокойните деца“), тук ще можете да задълбочите своето разби-ране за сетивата и да извлечете най-ценното за себе си в практиката.

 

В края на 2017 - началото на 2018 година ще имате възможност да се запознаете с още две книги от поредицата:

 

Първите три години на детето

Поредица „Срещи с Карл Кьониг“

Придобиване на способността за ходене, говорене и пробуждане на мисленето - това са трите дара на ранното детство, които постепенно получаваме. Как се случват тези малки чудеса, какви са предпоставките за това, как се поставят основите за развитие на по-висшите сетива - на речта, мисленето, Аза, ще научите в тази книга и може би ще намерите потвърждение в личния си опит като родител, учител, медицински работник. „Само тогава, когато тези сетива (на речта, мисленето и Аза) се осъзнаят в качеството им на резултат от развитието на умението за ходене, говорене и мислене, ние можем да постигнем истинското разбиране на пробуждането на човешкия дух в течение на първите три години от живота.“

 

Братя и сестри

Поредица „Срещи с Карл Кьониг“

Какво е да си единствено, първо, второ или трето дете в семейството; как това повлиява социалното развитие, връзката на човека със света, начините за осъществяване. Времева връзка на детето според реда му сред братята и сестрите. Особености на децата в семейства с повече от три деца. Единственото дете Йоан Кръстител, Каин и Авел, Света Тереза, братя Хумболт и други показателни примери. Разлики във взаимоотношенията им според пола на децата.

 

Тази книга добавя още една гледна точка към конкретния човек и възможността ни да го опознаем цялостно и с разбиране.

Актуана информация за подготовката на:

За книгата "Първите три години на детето" вижте актуалната информация тук.

Интервю в Здравница за проекта и първата книга тук >>>

Поредицата е част от текущия ни проект Книги в подкрепа на избора.