Терапевтична група и индивидуална работа с деца и възрастни в Плевен

Сдружение за социална подкрепа "Михаил", Плевен - член на САЛПСТ,

работи с малки групи - деца и възрастни със специални потребности, фамилна терапия, хора, нуждаещи се от емоционална подкрепа, в жизнена и личностна криза. Дейностите включват арт-занимания с изобразителни средства, музикални инструменти, ритъм-терапия, приказкотерапия и пр. В сесиите се използват и елементи от валдорфската педагогика. Желаещите могат да получат и индивидуална консултация от психолог, логопед, фамилен терапевт, педагог и други специалисти.

Можете да ни намерите на нашия нов адрес:Плевен, ул. Панега 28 а, последен етаж, до Първа Поликлиника

Сдружение за социална подкрепа „Михаил“ предлага:

Терапия чрез приказки

Слушането на приказки стимулира въображението, помага на малки и големи да навлязат по-надълбоко в своите съзнателни и подсъзнателни страхове и да ги извадят „на светло“. Само така „чудовищата под леглото“ губят своята сила и ние можем да ги преодолеем и да продължим напред.
Терапията чрез приказки дава възможност да се идентифицираме с един или друг герой – така се научаваме да уважаваме и другата гледна точка, колкото и различна да е от нашата собствена. Научаваме се да „влизаме в чужда кожа“, а това вече може да ни направи по-търпими към различието, да бъдем по-толерантни и по-комуникативни. Което, както знаем, е ключа към успеха в обществото.
Разиграването на различни сюжети от приказки, избирането на различен финал, импровизациите ни учат как да използваме различни стратегии за справяне с въпросите, с които ни сблъсква реалния живот. Колкото повече стратегии за справяне с проблемите носим в житейската си „раница“ – толкова по-адаптивни, креативни и успешни можем да бъдем в личния и професионалния си живот.

Музикално-ритмична терапия

Участващите в нея започват все по-добре да усещат тялото си, наред с координацията в крайниците се подобрява логическото и асоциативното мислене. Развива се чувството за ритъм, което е базисно за развитие на писмената и устната реч. Това е добра възможност да изразяваме своите чувства, емоции, потиснати страхове по един непосредствен, безопасен и забавен начин. Спонтанното изчистване от токсините на гнева, недоволството, несигурността, страха и пр. започва още от първото участие в едно подобно занимание.
Музиката и ритъмът са средствата, които достигат най-пряко до нашата психика, спомени от ранното детство могат да изплуват и да бъдат отработени по един нов и здравословен начин.
Подходяща за хиперактивни деца, при проблеми със съня и различни страхове.

Пластични изкуства

Работата с глина, пластилин, восък е подходяща за всички, чиято цел е да усилят волята си. Преживяването на тези материали дава възможност да развием по-голяма чувствителност за форма, пространство, релеф и др. Заниманията с пластични изкуства изграждат постоянство, усърдие, търпение и други качества, развиват творческото въображение. Подобрява се логическото мислене.
Заниманията с пластични изкуства са особено подходящи за хиперактивни деца, хора с емоционални проблеми, при дефицит във волевата сфера.

Изобразителни техники

Рисуване с акварел – особено удачно е при затруднено изразяване на емоции и чувства. Водата, както знаем, е най-добрата приятелка на нараненото сърце, затова използването на тази техн謬ка отваря съзнанието, помага да преодолеем обидите и нараняванията от другите. В крайна сметка, ставаме готови за нови и здравословни контакти.
Подходящо е за „затворени в себе си“ деца и лица, при трудности в адаптацията, деца и лица, преживели насилие.

Рисуване с моливи

Създава ред и усет за подреденост и сигурност. Помага ни да групираме приоритетите си, да сложим живота си в определени граници. Особено подходяща техника за деца и лица, които трудно приемат ограничения, граници, правила, авторитети и пр.

Рисуване със сух пастел и въглен

Подпомага емоционалното изразяване, стимулира творческото мислене. Повишава чувствителността ни към фините нюанси - не само при цветовете, но и в общуването. Обогатява представите ни за цветовете в природата и начина, по който те влияят на нашите настроения и чувства.

Рисуване с ръце

Развива волевите качества, преодолява определени бариери в общуването. Създава ясна представа за собствените граници. Освобождава натрупани емоции, трудно изразявани чувства. Създава добра база за свободно изразяване на собствената личност.

Приложни дейности

Работата с естествени материали стимулира творческото мислене, прави здрава връзката с природата. Използването на вълна, камъни, листа и пр. помага да се изградят нови логически връзки, да се усъвършенстват умения, свързани с фина моторика, съчетаване на цветовете и др. Чрез приложните дейности можем да намалим стреса, да освободим нервното напрежение, да релаксираме и да открием нови подходи за решаване на своите житейски задачи.

За контакти: 0899 136 950