Първите три години на детето

Информация:: 
Придобиване на способност за изправено ходене, научаване на родния език, пробуждане на мисленето
Автор/и: 
Карл Кьониг
Корица: 
Издател: 
САЛПСТ
ISBN: 
978-619-7338-04-1
Цена: 
8.00 лв.
Статус: 
В наличност

Другите книги от поредица "Срещи с Карл Кьониг:
№2: Развитие на сетивата и телесен опит
№3: Детето, нуждаещо се от душевни грижи
№4: Братя и сестри 

Съдържание

Предговор към първото издание ...............................................................7
Увод .............................................................................................................9

Придобиване на способност за изправено ходене

Обща характеристика на процеса на движение ......................................10
Придобиване на способност за ходене ...................................................12
Отделяне на себе си от света ..................................................................15
Вродени и придобити движения ............................................................19
Годишният ход и етапите на обучението в ходене ................................25

Научаване на родния език

Речта като изразяване, назоваване и говорене ......................................29
Структура на речевия организъм ..........................................................31
Произнасяне, назоваване, разговаряне.....................................................35
Етапи в развитието на речта..................................................................38
Троичност на речевия процес ...................................................................47

Пробуждане на мисленето

Предпоставки за пробуждане на мисленето ..........................................51
Мисленето в човека ...................................................................................53
Първи предпоставки за мисленето ..........................................................57
Памет: забелязване, припомняне, спомняне............................................61
Детската фантазия и игра .........................................................................66
Първи постижения на детето в мисленето ......................................70
Пробуждането на Аза ..............................................................................73
Първи период на упорство .......................................................................76

Развитие на трите висши сетива

Сетивото за реч и сетивото за мисли .......................................81
Постепенното формиране (пробуждане) на сетивото за думата
у детето .......................................................................................................87
Вселенското мигновение на Хелън Келър ..............................................97
Физически орган на сетивото за думата ..................................................99
Физически орган на сетивото за мисли .................................................108
Сетивото за Аз .........................................................................................114