Вземи живота си в ръце - Работа със собствената биография

Автор/и: 
Гудрун Буркхард
Корица: 
Издател: 
САЛПСТ
ISBN: 
978-619-7338-32-4
Цена: 
15.00 лв.
Статус: 
В наличност

Съдържание:

ПЪРВА ЧАСТ
Закономерности в човешката биографията
Общ преглед
Биография 1
Биография 2
Развитието до 21-вата година: "Ставането на човека" - подготовка за живота
21-вата година от живота
Фазата от 21-вата до 42-рата година: "Да бъдеш човек" - душевно развитие
Писмото на 22-годишния студент медик
Фазата на развитие от 21 до 28 години
28-ата година: криза на умиращите дарования
От 28-ата до 35-ата година от живота: "Да умреш и отново да възкръснеш"
Биография 3: преживявания между 30-тата и 33-тата година от живота
Биография 4
35-ата година от живота и фазата от 35 до 42 години
Биография 5
Кризата около 42-рата година от живота
Биография 6
От 42-рата до 63-тата година от живота: "Осъществяване на човека" - духовно развитие
От 42-рата до 49-ата година от живота: Ново творчество и ново виждане
От 49-ата до 56-ата година от живота: Ново слушане
Биография 7
От 56-ата до 63-ата година от живота: "Интуитивната страна"
Биография 8: разказ за живота под формата на приказка
Последните години от живота
Ритми и отражения в биографията
ВТОРА ЧАСТ
Работа над собствената биография
Методика
Жизнената мотивация или тайната на предназначението
Схематично ръководство за постановка на личните цели
Някои въпроси за работа със собствената биография
Автобиография на авторката