Антропософска медицина - том 4

Информация:: 
Съкровищницата на антропософската медицина се отваря пред нас с помощта на д-р Инго Юнге - антропософски лекар с десетилетен опит.
Автор/и: 
Д-р Инго Юнге
Корица: 
Издател: 
САЛПСТ
ISBN: 
978-619-7338-19-5
Статус: 
В наличност

Съдържание:

Церебрални парализи при децата
Диабет 
Психична сфера и заболявания. Взаимовръзка на ду-шевните прояви със заболяванията на органите
Периоди в биографията и тяхната връзка със заболяванията
Значение на обонянието и вкуса по отношение на цялостния организъм
Сърцето между белодробния процес и процеса на кръвта 
Възпалителни и деструктивни заболявания в контекста на четирите члена на човешкото същество Възпалителни и деструктивни заболявания в контекста на четирите члена на човешкото същество (продължение)
(Двоичност на човешкото същество – горен и долен човек. Противообрази в противоположната система. Заболявания при нарушено равновесие между горния и долния човек. Връзка на съществата от йерархиите с членовете на човешкото същество. Четирите главни органа. Пребиваване в ледения духовен свят по време на сън; роля на ангела. 12-те сетива. Проникване отвъд сетивната завеса.)
Рисунки към текста