Здраве

Здраве и болест

Автор: Криста-Йоханна Буб-Яхенс

Всички наши жизнени процеси протичат ритмично. Съзвучието на тези ритми означават здраве, тяхната дисхармония - болест. Това означава, че за човека те имат голямо значение, даже ако някои от тях по отношение на времето се еманципират от космичните. Например, женският менструален цикъл, макар протичащ в месечен ритъм, не е свързан с външното състояние на Луната (иначе менструалните периоди биха настъпвали по едно и също време при всички жени). И така, при човека ние виждаме времева еманципация и ендогенни (вътрешни) ритми. От друга страна, днес, в техническото време, начинът на живот може да противоречи на космичните ритми, например много хора са сменили местата на деня и нощта.

Синхронът между „дишането“ на Земята и човека

Сигурно ви се е случвало да изпитвате необяснима физическа слабост, подтиснатост, липса на психически и физически сили и не сте успявали да намерите задоволително обяснение за тях. Много е вероятно, ако няма болестна причина, това всъщност да се корени в липсата на синхрон между вас и естествените процеси на Земята, които протичат ритмично според годишния кръговрат. Тяхната ритмичност и това, което се случва под въздействието им, основателно се нарича процес на дишане с всичките му четири фази - вдишване-задържане-издишване-задържане.

Разпространи съдържание