Работа с биографията

Искам собствена биография!

КАУЗА
Другите ни каузи 

Каузата е свързана с хората с увреждания, при които поради редица обстоятелства и специфичното им положение в обществото, индивидуалността в собствената им биография е размита и там се вижда само типичното, не и свободния избор. На това бихме искали да обучим родители, специалисти, студенти - как, съпровождайки внимателно човека с увреждане, да му помогнат да стане собственик на биографията си.


Замисляли ли сте се какво означава човек да има собствена биография? Това е жизнен път, в който са видими изборите, в който се отразява волята на притежателя й.

Хората със специални потребности в България и особено тези с  интелектуални затруднения като цяло все още са обречени да нямат собствена биография. Да, те обективно са изминали период от време, обективно са  преместили от едно място на друго, но цялата им биография е като едно повторение на множество други, там няма нищо или почти нищо индивидуализирано, не са видими стъпките на самия човек, целите, волята, свободния му избор.

Собствената биография при хората с увреждания

Собствената биография на човек е една непрекъснатост, в която се редуват различни периоди във времева последователност. Това е една важна черта на биографията- тя е с ясна и видима времева (линейна) структура.

Друга особеност на биографията е това, че определени събития, периоди, се надграждат от други и работа на всеки човек е да открие взаимовръзките помежду им, да ги осмисли и натрупа опит.

7-ми, 8-ми и 9-ти възрастов период-от 42 до 63 г.

Ако първите три периода (0-21 г.) са посяването на семената, вторите три (21-42 г.) - отглеждането на растението, то възрастта между 42 и 63 г. символизира жътвата. Колкото по-добри семена са посяти, и още повече - колкото по-грижовно са отгледани класовете, толкова жътвата ще е по-богата.

4-ти, 5-ти и 6-ти възрастов период: от 21 до 42 г.

След първите три периода, през които протича детството и в които човек достига земна зрялост, идва ред на следващите три. Това са периодите на най-бурно развитие - професионално, лично и душевно.

4-ти период обхваща възрастта от 21 до 28 година;
5-ти - от 28 до 35 година,
6-ти - от 35 до 42 година.

3-ти възрастов период: от 14 до 21 г.

Ако 1-ви възрастов период се характеризира с буен растеж и формообразуване на тялото, 2-ри - с развитие на емоционалната сфера и осъзнаване на себе си като отделен от света, тук процесът продължава в посока към системата на главата.

2-ри възрастов период: от 7 до 14 г.

Вторият възрастов период внася качествени изменения в детето. За разлика от първия, в който основни задачи бяха растежът и формообразуването на органите и тялото, сега фокусът се измества към емоционално-чувствената сфера.

1-ви възрастов период: от 0 до 7 г.

Това е периодът, свързан с най-бурен растеж и формиране на органите. Характерно за неговата първа част - до около 3-годишна възраст е, че детето рядко има спомени от това време, но всичко, което вижда и чува, потъва в него дълбоко и може да се отрази дори физически.

Периоди в развитието на човека

Не само природата, а и животът на човека е подвластен на определени ритми и цикли. Главният цикъл, валиден за всички хора, е седемгодишният.

За седем години се обновяват всички клетки на тялото, така че в края на единия и в началото на следващия възрастов период имаме едно напълно ново тяло, в което всяка клетка е различна в сравнение с началото на предходния период.

Разпространи съдържание