Новини

Лечебна педагогика: тренинги и работилници

Програма тренинги и работилници

Февруари 2022

Цвета Христова-Богданова, фамилен терапевт, Арт Център „Нео Гея“

7.02., понеделник, 18-20 ч

Седянка: дрешка за книга и разделители от мокър филц

Да изработим с ръцете си подаръка специално за любимите ни хора е вероятно по-ценно от това да закупим. Ще изработваме от мокър филц/плъст дрешки или разделители за книги

В приятна атмосфера при условия на доверие и конфиденциалност можем да работим и споделяме за това, което ни вълнува.

Покана за Общо събрание

Управителният съвет на Сдружение по антропософска лечебна педагогика и социална терапия кани членовете на сдружението на общо събрание на 20 юли 2021 г. в Плевен, ул.Панега 28а, от 17,00 ч.

Дневен ред:

Покана за общо отчетно-изборно събрание 2020

Управителния съвет на Сдружение по антропософска лечебна педагогика и социална терапия кани членовете на Сдружението на годшно отчетно-изборно събрание със следния дневен ред:

1.Отчет на дейността през 2019 г.

2.Финансов отчет за 2019 г.

Втори семинар с д-р Инго Юнге

Семинарът ще се проведе от 3 до 6 април 2020 г. в София, читалище "Акад. Андрей Стоянов", ул."Искър" 62. Ще има и вечерни лекции, които са отворени.

Програма по дати:

Съвместен издателски проект

Скъпи приятели, в началото на 2019 г. започнахме нов съвместен издателски проект заедно с общността по антропософска медицина и терапия. Плод на сътрудничеството ни е издаването на книгата "Ембриология и Сътворение на света" от Карл Кьониг, която се явява петата поред негова книга, издадена досега от САЛПСТ.

В подготовка е "Ръководни мисли. Епохата на Михаил" от Ита Вегман и до края на годината ще излезе от печат. Това стана благодарение на вашата безвъзмездна помощ с превода и с парични дарения.

Другите две книги, които подготвяме, са 1/Петер Зелг - "Ита Вегман и Карл Кьониг-писма и документи" и 2/Бернард Ливехуд - "Човек на Прага. Предизвикателствата на вътрешното развитие".

Даренията се събират по нашите сметки:

Книга за деца: "И настана Светлина - от Сътворението до Ноевия ковчег"

Предисловие

В продължение на много години авторът на тази книга запознава децата от началните класове със света на Стария Завет. На тази основа възникнаха дадените разкази и описания. Наред с библейските източници, авторът използва също и апокрифни текстове, преди всичко събраните от Бин Горион „Еврейски сказания“. Те предават кратки библейски съобщения във вид на митично и поетично обогатени легенди, основаващи се на устната традиция. Обръщайки се към психиката на детето, потопено още в митичните образи, от година на година, при сътрудничеството с децата се създаваше разгърнат цикъл от разкази, започвайки от първите седем дни на Сътворението на света до началото на земната дейност на човека (синовете на Каин) и Ноевия ковчег, историята на произхода на който се смята за края на „Стария свят“. Любовта към доброто, към Божествения свят, скръбта и падението в „бездната на тъмнината“ като следствие от отказа от света на светлината—в това се заключава драмата не само на Стария Завет, но и на отделния човек, драма, която децата проследяват крачка по крачка, преживявайки я заедно с героите.

 Цена: 9 лева; Можете да поръчате тук >>

Излезе книгата "Приказки и лечебни средства"

Нашите приятели от Фондация "Осмото изкуство' издадоха ценната книга на Хенинг Шрам "Приказки и лечебни средства". В изследването си д-р Шрам разглежда някои от приказките на Братя Грим във връзка с определени планети и метали, и оттам с определени типологии на човешкото същество. По този начин се открива възможността приказките да въздействат лечебно със своята образност върху дадени заболявания. Вижте информацията по-долу, вкл.съдържанието.

"Какво описва това изследване: Това проучване ще направи опит да развие едно образно разбиране за определени лечебни средства и за тяхното въздействие върху хората. Като лечебни средства ще бъдат разгледани така наречените основни, или планетни метали и техните съединения, които играят централна роля в антропософската медицина, а за картинното им описание ще ни послужат седем приказки от съчиненията на Братя Грим. Тук ще поясним как една приказка ще бъде описана като лечебно средство. Например при различни заболявания, които можем да обединим в една лекарствена картина, се предписва медта, използвана в потенцирана форма. Чрез духовната наука на Рудолф Щайнер съществуват и допълнителни разбирания, които представят процесуалните събития, лежащи в основата на болестите в техните различни аспекти.

Семинар с д-р Инго Юнге

От 9 до 11.08.2019 г. в София ще се проведе семинар с д-р Инго Юнге. Той е хирург и антропософски лекар с над 30-годишна дейност и практика в Олденбург, Германия. Лектор по Космология и Антропософска медицина в много страни, през последните 12 год. с акцент Русия.

График за семинара по Космология, който важи за всеки ден:

Общо отчетно-изборно събрание 2019

Управителният съвет на САЛПСТ свиква отчетно-изборно събрание на 10.05.2019 г. в Плевен, ул."Панега" 28а, последен етаж.

Събранието ще се проведе при следния денвен ред:

1.Отчет за дейността през 2018 г.

2.Финансов отчет за 2018 г.

3.Промяна на Устава.

4.Избор на членове на Управителния съвет.

5.Други.

Семинар "Говорно формиране"

Надграждащият прекатически семинар по говорно формиране ще се проведе от 3 до 9 септ. 2018 г. във Варна, Център "Същина", ул."Р.Жинзифов" 40 (до Македонски дом). Както винаги, преподавател е Сузане Георгиев от Германия.

Основни акценти:

Орфей - поезия и езотерична основа;

Хекзаметър - рецитация и декламация (Одисея и походът на аргонавтите);

Моралното въздействие на ритмите.

Разпространи съдържание