Валдорфска педагогика

Сетивата на човека в лечебната педагогика

Темата за сетивата е от изключително значение в лечебната педагогика. Духовно-научното познание разглежда не 5 или 7 сетива, а 12. За почти половината от тях традиционната наука не споменава нищо, но не можем да не отбележим, че с методите си на работа тя е констатирала проявите на всички тях, макар и да не ги е обособила и да не се е задълбочила.

Детето флегматик

Ганс живее спокойно в родителския си дом, обгрижен от майка, която не изпитва недоволство от неговата флегматичност. Неговото възпитание никога не е било трудно. Като бебе, той дълго и тихо лежал в креватчето и следял с поглед бавните движения на собствените си пълни ръчички, които дълго време били неговите единствени играчки.

Детето холерик

Автор: Каролина фон Хайдебранд

Десетгодишната Вилтруд бушува. Нейното набито тяло се тресе, докато с юмруци тя удря момчето, наранило по-малкото й братче. Разрошените й коси стърчат на главата й като пера на хищна птица. Голямото момче (на около 12 години), нейн враг, се опитва да се скрие от нейните удари и захапвания. Вилтруд вдига плачещото си братче от уличния прах, където го е бутнали голямото момче, хваща го за ръка и го завлича със себе си.

Детето меланхолик

Автор: Каролине фон Хейдебранд

 На рождения ден на Гундула (тя навършваше 8 години) майка й поканила деца на същата възраст, но дълго не могли да намерят самата Гундула. Тя се скрила под голямата маса, забила се в ъгъла и притихнала. Когато я извадили изпод масата, тя дълго плакала, а после гледала игрите на другите деца със скръбно лице и страдание в погледа. След това, преодолявайки себе си, се включила в играта и се почувствала щастлива. Тя гледала сияещите очи на децата и била много огорчена когато си тръгнали.

Детето сангвиник

Автор: Каролина фон Хейдебранд

Петгодишният Кнут има рижави коси, сини очи и изящно вирнат нос. Горната устна е леко издадена над долната. Той не е много висок за възрастта си, но е гъвкав и строен. Неговата глава е доста голяма, а крайниците подвижни. Обича да ходи на пръсти, но когато иска, може да ходи твърдо.

Темпераментите при децата

Автор: Каролина фон Хейдебранд

Никое същество не може да бъде възпитано по подходящ начин, ако възпитателят не знае неговите жизнени условия, способности и особености. Болшинството грешки във възпитанието на децата се коренят в това, че възпитателите не познават децата.

Мисията на днешните деца

Интервю с терапевта, лечебен педагог Хенинг Кьолер, поместено в брой 11 на сп.Гьотеанум/2011г.
Преведено и предоставено от Росица Левашка

(Излезе от печат книгата на Х.Кьолер "За страхливите, тъжните и неспокойните деца")

-Над какво работи Вашият институт и какви цели преследвате?
-Заедно с терапевтичната работа провеждаме конференции и семинари на теми от педагогиката, лечебната педагогика, работа с биографията, психология, арт-терапия, живот в старостта, партньорство и брак.

3-ти възрастов период: от 14 до 21 г.

Ако 1-ви възрастов период се характеризира с буен растеж и формообразуване на тялото, 2-ри - с развитие на емоционалната сфера и осъзнаване на себе си като отделен от света, тук процесът продължава в посока към системата на главата.

2-ри възрастов период: от 7 до 14 г.

Вторият възрастов период внася качествени изменения в детето. За разлика от първия, в който основни задачи бяха растежът и формообразуването на органите и тялото, сега фокусът се измества към емоционално-чувствената сфера.

1-ви възрастов период: от 0 до 7 г.

Това е периодът, свързан с най-бурен растеж и формиране на органите. Характерно за неговата първа част - до около 3-годишна възраст е, че детето рядко има спомени от това време, но всичко, което вижда и чува, потъва в него дълбоко и може да се отрази дори физически.

Разпространи съдържание