Социална терапия

7-ми, 8-ми и 9-ти възрастов период-от 42 до 63 г.

Ако първите три периода (0-21 г.) са посяването на семената, вторите три (21-42 г.) - отглеждането на растението, то възрастта между 42 и 63 г. символизира жътвата. Колкото по-добри семена са посяти, и още повече - колкото по-грижовно са отгледани класовете, толкова жътвата ще е по-богата.

4-ти, 5-ти и 6-ти възрастов период: от 21 до 42 г.

След първите три периода, през които протича детството и в които човек достига земна зрялост, идва ред на следващите три. Това са периодите на най-бурно развитие - професионално, лично и душевно.

4-ти период обхваща възрастта от 21 до 28 година;
5-ти - от 28 до 35 година,
6-ти - от 35 до 42 година.

Периоди в развитието на човека

Не само природата, а и животът на човека е подвластен на определени ритми и цикли. Главният цикъл, валиден за всички хора, е седемгодишният.

За седем години се обновяват всички клетки на тялото, така че в края на единия и в началото на следващия възрастов период имаме едно напълно ново тяло, в което всяка клетка е различна в сравнение с началото на предходния период.

Институции по лечебна педагогика и социална терапия по света

Изтеглете списъка на институциите по лечебна педагогика и социална терапия - 2008 г.

Гледната точка на един "човек с увреждане"

* Нели Ризен е жена с увреждания, която не може да общува вербално и използва алтернативна система за комуникация със символи. Това е нейното изказване на симпозиум във Фореленхоф през 2005 г. Хората, които споменава, са от т.нар. персонал на Алхемила - мястото, където тя живее и в чието създаване е участвала.

Нели Ризен, Алхемила, Оберхофен – Швейцария
Октомври 2005 г. симпозиум във Фореленхоф (Пъстървената ферма)

Представяне
Името ми е Нели Ризен. Скоро ще навърша 39 години. Живея в Швейцария до Тунерсее.

Социално-терапевтичната общност

Нормализация, здравна генеза [салутогенеза] и индивидуализация при формирането на живота

Идеята на социално-терапевтичната общност от самото й начало
Идеята на социално-терапевтичната общност беше заложена в началото на петдесетте години на последния век във Великобритания от Карл Кьониг[2] и неговите сътрудници от движението Кампхил[3] с изричната цел да се положат основите на форми на живот за възрастни с увреждания, които да бъдат организирани не само за, а и с тях. Като първи модел от тази форма на живот беше учредена селската общност Ботън Вилидж[4] в Англия, в която живееха заедно хора с и без увреждания:

За интеграцията на хората с увреждания

Медицинска секция на Свободния университет по духовни науки към Гьотеанума Конференция по лечебна педагогика и социална терапия Съвет по лечебна педагогика и социална терапия Какво означава за нас „интеграцията"? Интеграцията се отнася за връзката на индивида с общността и с обществото. Човек се чувства интегриран, когато връзката между него и неговата сфера на живот се основава на уважение и зачитане, споделяне и включване[1], сътрудничество и взаимна подкрепа. Интеграцията не е нещо статично, но за живота в социалната сфера има много нива. Вярно е по принцип, че никой не е интегриран във всички сфери на живота. Не навсякъде е подходящо за вас, не сте приети навсякъде, а също и не желаете да бъдете включени навсякъде.

Възможности за развитие на хората с умствени увреждания чрез взаимоотношенията

От B. Senckel , „Ти си обширно дърво" ("Du bist ein weiter Baum“)

Някой основни тези:

Междучовешките отношения създават основата за качеството на живота на хората със затруднения, като в тези взаимоотношения се намира шанс за психично доразвиване и формиране на умения за разпознаване и разграничаване на различни чувства .

Социално-психиатрично придружаване-А.Крон-Петрович

* Андреа Крон-Петрович е преподавател в първия семинар по лечебна педагогика и социална терапия в България

„Спрямо много психиатрични болестни картини можем да почувстваме, че болният не присъства напълно сред нас.“ Това изречение от Р. Трайхлер илюстрира един централен момент на социално-психиатричната придружаваща работа.

Разпространи съдържание