Популярно съдържание

Заглавие Прочетено от
Първите три години на детето 16,478
Цветята в биодинамичната градина 16,440
Салутогенеза и включващо (социално) фермерство 16,399
Нашата среща по ИНКЛУФАР във Варна 16,363
Увреждането - изходна точка за разгръщане на личността 16,297
Темпераментите при децата 15,997
ИНКЛУФАР - Един европейски проект в пулса на времето - Първа работна среща 15,938
Среща на екипа ни по "ИНКЛУФАР" 15,872
Индивидуалност и общност 15,828
Синхронът между „дишането“ на Земята и човека 15,812
Тримата учители 15,709
Какво е включващо фермерство и защо храните там са био? 15,656
Подготовката за Рождество Христово и детето 15,643
Задачата на "новия" фермер 15,569
Проект за включващото социално фермерство 15,540
Практически семинар "Говорно формиране за учители" 15,527
Четирите телесни сетива 15,481
Детето меланхолик 15,451
Различното мислене за почвата и компоста 15,447
Включващо (социално) фермерство 15,443
Социалното фермерство в България 15,424
Антропософска лечебна педагогика- Бернхард Шмаленбах 15,359
Течен листен тор от люцерна 15,332
Торов препарат на Мария Тун ® (фладен препарат) 15,241
Среща във Варна по проект ИНКЛУФАР 15,233