Антропософия-статии, изследвания, интервюта, размисли - том2

Автор/и: 
Дорина Пашмакова-Василева
Корица: 
Издател: 
САЛПСТ
ISBN: 
978-619-7338-37-9
Цена: 
Безплатна
Статус: 
В наличност

Съдържание

поръчайте книгата тук >>

Думи към читателя ................................................................... 5
Числата като космически конструкти на човешкото
същество – лекция от 3.02.2018 год., 1 и 2 част ................... 6
Тричленността и четиричленността в човешкото същество –
лекция, представена на 3.03.2018 год., 1 и 2 част ............... 48
Антропософска картина на хармонията и дисхармонията в
човешкото същество – лекция, представена на 14.04.2018
год., 1 и 2 част ........................................................................ 95
Окултният произход на етерите и тяхното значение за
човешкото същество – лекция, представена на 27.10.2018
год., 1 част ............................................................................. 130
Как действат етерите в света и в живите организми? –
лекция, представена на 8.12.2018 год., 2 част ................... 177
* * *
Човешката същност според Антропософията .................. 192
Накратко за болестта според Антропософията ................ 196
Базисните сетива – основа за цялостното човешко разви-
тие.......................................................................................... 200
Човешките сетива в контекста на Духовната наука и
преданията – 1 и 2 част ....................................................... 206
Рудолф Щайнер за ариманичния етерен двойник, за
болестите и за етерния Христос ........................................ 270
За Светлината и Тъмнината. Темата за Христос .............. 280
Химическите медикаменти и фантомът, който създават в
човешкото същество ............................................................ 287
Миризми и аромати, и съществата в тях ........................... 292
За Божественото в човека и за човечността в лечителя ...296
Корона вирусът. По-страшен и от най-страшния звяр е
собственият ни страх! ........................................................ 310

Антропософията за нестинарството и силата на българските
етерни тела ............................................................................ 317
Сърцето – око на човешката душа към бъдещето (в четири
части) ..................................................................................... 325
Окото като микрокосмос, отражение на макрокосмоса ... 358
Човешката кожа и татуирането ........................................... 394
За автора ................................................................................ 420