Космология, том 3

Автор/и: 
Д-р Инго Юнге
Корица: 
Издател: 
САЛПСТ
ISBN: 
978-619-7338-30-0
Цена: 
16.00 лв.
Статус: 
В наличност

Съдържание

Космология, Курс IV, д-р Инго Юнге:

Първи ден

Древноиндийският Зодиак – тримшамши, двадашамши, навамши (особени навамши), танматри, накшатри, декади. Особености на накшатрите според планетата - управител. Седемлъчната звезда – пътят до Аз-организацията и висшето развитие. Значението на +9, +33, +45 и +72 градуса.

Втори ден

Танматри. Планети и органи. Транснептуници. Знаечение на домовете в хороскопа. Разглеждане на примерни космограми. Накшатри и градуси. Градуси на тримшамшите.

Космология, Курс V, д-р Инго Юнге

Земна ос и съзвездия; човешки раси. Легенда за зодиакалнитв знаци. Въздействие на планетите. Планетите и 7-те жизнени процеса. Сутрешно упражнение с медитацията „В чистите лъчи на светлината“. Трите кръста на зодиакалните знаци. Сатурн. Жизнени епохи. Прогресия в тримшамшите и навамшите.

Космология, Курс VI, д-р Инго Юнге:

Първи ден

Човекът преди раждането; рождена констелация; крачки в развитието. Транзити. Декади. Транснептуници. Нептун в тримшамша, двадашамша и навамша. Редът +9, +33, +45, +72. Примерни космограми.

Втори ден

Констелации по време на Голгота и в началото на 20 век. Примерни космограми. Прогнозиране на заболяванията.

Космология, Курс VII, д-р Инго Юнге .......................

Транснептуници. Изчисляване на движението на пролетната равноденствена точка. Важността да се вземат решения. Примерни космограми. Пълнолуние и новолуние в рождената констелация.

Приложение I: Значение на астрологичните домове.

Приложение II: Планетите в домовете

Приложение III: Таблица на съответствията на лунните станции (накшатри) и градусите на Зодиака

Приложение IV: Въздействието на Нептун в хода на деня

Приложение V: Дължина на двадашамшите във всеки знак на Зодиака

Приложение VI: Дължина на навамшите във всеки знак на Зодиака

Рисунки към текста .