Покана за общо отчетно-изборно събрание 2020

Управителния съвет на Сдружение по антропософска лечебна педагогика и социална терапия кани членовете на Сдружението на годшно отчетно-изборно събрание със следния дневен ред:

1.Отчет на дейността през 2019 г.

2.Финансов отчет за 2019 г.

3.Промяна на Устава.

4.Избор на нов управителен съвет

5.Други

Според актуалния Устав, членовете, които нямат възможност да присъстват лично, могат да участват в работата на общото събрание и вземането на решения чрез двустранна скайп връзка.

Събранието ще се проведе на 19.08.2020 г. в гр.Плевен, ул.Панега 28а от 9.00 ч.

Можете да се свържете с нас на имейл info(at)oporabg.com .