Покана за Общо събрание 2017

Управителният съвет на Сдружение по антропософска лечебна педагогика и социална терапия кани членовете на сдружението на общо събрание на 4 февруари 2017 г. в Плевен, ул.Панега 28а, от 18,00 ч. Събитието ще се проведе по време на Първата годишна среща по лечебна педагогика.

Дневен ред:

1.Отчет на дейността
2.Финансов отчет
4.Избор на нов председател и нов управителен съвет
5.Определяне насоките на дейността на Сдружението през 2017 г. и дългосрочни проекти.
6.Други

Според актуалния Устав, членовете, които нямат възможност да присъстват лично, могат да участват в работата на общото събрание и вземането на решения чрез двустранна скайп връзка.

Можете да се свържете с нас на имейл info(at)oporabg.com .