Космическо-земният път на пеперудата и човешката душа

Автор/и: 
Дорина Василева-Пашмакова
Корица: 
Издател: 
Вдъхновение 2015
ISBN: 
978–619–7238–90-7
Цена: 
безплатно
Статус: 
В наличност

Изтеглете книгата >>

Съдържание

Встъпителни думи

Първа част: Легенди за коприната. Особености на светоусещането на древния азиатец. Български обичаи за дъжд

Втора част: Произход и метаморфоза на пеперудата, според Духовната наука

Трета част: „Победената” светлина в традициите на древните друиди. Кръговостта и хорото като модел на метаморфоза

Четвърта част: Нестинарството – древен мистичен ритуал на посвещение

Пета част: Макрокосмическата и микрокосмическата метаморфоза

Шеста част: Пеперудата - анатомичен отпечатък в човешкото тяло

Седма част: Гьотеанизмът като мислене на бъдещето и изкуството като негова проява.

Осма част: Пеперудата, космическият Логос и човекът

Девета част: Пеперудата, светлината, душата и човешкият Аз

Десета част: Луцифер като носител на Светлината

Единадесета част: Светлината и любовта - външният и вътрешен свят на боговете

Дванадесета част: Големият купол на Гьотеанума в Дорнах – библейското Сътворение в образа на пеперуда

Заключителни думи

Приложение

Антропософска библиография

За автора

Съдържание

ИЗТЕГЛЕТЕ КНИГАТА ТУК