Напомняне за членски внос' 2015

Напомняме на нашите членове, че е време да внесат членския си внос за 2015 г. Той е в размер на 20 лева за цялата година, които, както знаете, се използват за целите на организацията. Сумата е малка, но е по-важно, че се дава от сърце за каузите, които защитаваме.

На същата банкова сметка всеки, който желае, може да направи дарение.
Сметката на сдружението е:

Банка ДСК
BIC: STSABGSF
IBAN: BG04 STSA 930000 1947 2768
Основание: членски внос 2015 (или "дарение" ако не сте член)
Сдружение по антропософска лечебна педагогика и социална терапия