Обща среща по проект ИНКЛУФАР

От 14 до 16 юни 2015 г. в Манхайм, Германия се проведе редовна среща на всички партньори по международния проект ИНКЛУФАР.  Това е последната среща преди подготовката и издаването на наръчника по включващо социално фермерство, който в близките месеци, най-късно до септември т.г., ще е достъпен на езиците на всички партньори. Българският превод и редакция ще можете да свалите в pdf формат от нашия сайт oporabg.com. Както винаги, ще ви уведомим кога ще се случи това.

На срещата в Манхайн бяха обсъдени важни за всички държави-партньори в проекта въпроси за популяризиране на професията "експерт по включващо фермерство и развитие на селските райони". Възможностите във всяка държава са различни. В страни като Германия, Австрия, Холандия системата на социалните ферми е добре развита от десетилетия - там необходимостта от подобна професия вече е идентифицирана. В Естония и Швеция социалното фермерство е в по-ранен етап, а в България и Турция сега се правят първи стъпки за информиране, за споделяне на опита на други страни. В България съществуват две инициативи за създаване на включващи ферми (в обл.Стара Загора и обл.Варна),  които са в съвсем начален етап и имат нужда от ресурс, на първо място от хора, които да се посветят на изграждането им.

Отворени сме за въпроси, споделяне, информиране.

Екипът на ИНКЛУФАР за България:
www.oporabg.com