Значение на базалта

Този вулканичен скален прах реминализира почвата и й предоставя лиспващите й елементи. Базалтовият прах може както да се разпръсква върху почвата, така и да се включва в препарати и в компоста. Доказано е, че неутрализира радиационното замърсяване на почвата.

Но в състава на биодинамичните препарати, базалта увеличава възможността да въздейства на почвата.

Базалтовият прах подобрява добивите:
-Стимулира растежа на микроорганизмите
-Прави хранителните вещества по-достъпни за растенията
-Осигурява най-важните хранителни вещества и микроелементи 
-Дори и едно приложение обезпечава непрекъснато освобождаване на минерали през целия сезон.

Базалтовият прах повишава хранителната стойност на продукта:
-Може да увеличи катионния обмен на силно ерозирали почви
-Ускорява компостирането
-подпомага по-лесното освобождаване на фосфати  

Базалтовият пясък възстановява почвата по естествен път, което дава по-здрави растения и по-качествени добиви.

Съдържа: калциев силикат и силициев диоксид:
-Адекватното "хранене" със силиций може да подпомогне защитата на растението от насекоми и гъбични заболявания, да предотврати хранителния дисбаланс и токсичност.
-Силицият подобрява ефективността на използване на водата и подобрява растежа на корените и структурната здравина 

Състав

Базалтовият прах е подобрител на почвата и я реминализира с естествени органични минерали. Той съдържа:

Вулканична скала
Под формата на фин прах, тя допринася за почвената ронливост и съдържа микроелементи. Също така служи като естествена спирачка за насекомите.

Силикати
Необходими са за изграждане на растителния протеин и участват в синтеза на някои от витамините в растенията. Функционират като жизненоважен елемент в защитата срещу насекоми и гъбички; увеличават качеството и влияят върху други полезни за растителния метаболизъм минерали.

Калций
Растенията имат нужда от калция за нормалното клетъчно делене, като компонент на клетъчните стени, като компонент на солите вътре в клетките, като част от материала за генетично кодиране. 

Магнезий
Ключов елемент в хлорофила (с негово участие се извършва фотосинтезата). Растенията се нуждаят от магнезий преди да могат да използват фосфора. Магнезият също така активира няколко различни ензимни системи.

Желязо
Съдържа се в много съединения в растенията, които регулират и поощряват растежа. Това важи особено много за функцията на хлоропластите (клетките, съдържащи хлорофил), които извършват фотосинтезата.

Калий
Укрепва растителните стъбла и помага за снемане на стреса, предизвикат от азотни излишества. 

Фосфор 
Повлиява цялостно растежа на растенията 

***

Базалтовият прах съдържа над 70 макро- и микроелементи (като мед, цинк, молибден, и т.н.). Мислете за тях като за сол и пипер - не е нужно много от тях, но без тях растежът на растенията страда. 

Увеличава капацитета за съхранение на влага и хранителни вещества в почвата.
Противодейства на ефекта на киселинността на почвата.
Намалява почвената ерозия.
Подобрява устойчивостта към насекоми, болести, гъбички, студ и суша. 

Източник: http://biodynamics.net.au/