Четирите телесни сетива

Традиционно в лечебната и валдорфската педагогика разглеждането започва с 4-те телесни, а също така наречени долни (базисни) сетива. Тяхното развитие в първия възрастов период -от 0 до 7 г., е основополагащо за развитие на редица способности в по-горна възраст.

Телесните сетива са: осезателно, витално, двигателно и равновесно.

Осезателното (сетиво за допир) ни помага да отграничим себе си от света, да открием телесните си граници чрез кожата, което прераства в способността да поддържаме здравословна линия между "мен" и "извън мен". В същото време, помагайки ни да намерим своите граници, осезателното сетиво създава предпоставка да се свържем правилно и здравословно със света и хората. На едно по-високо ниво осезателното сетиво дава на човек сигурност, че е същество, което е свързано с целия Космос, затова хората, имали щастието да израснат в среда, подпомогнала хармоничното му развитие, в живота и дори в кризисни моменти запазват сигурност в себе си и лесно намират среда, в която да се чувстват добре.

Ако съдим за състоянието на осезателното сетиво при децата според външни признаци като: избягване на телесен контакт, твърде чувствителна кожа, нечувствителност към топлина и студ (това даже не е проява на сетивото за допир, има отделно сетиво), нечувствителност към натиск и болка, то ние нищо няма да сме разбрали за осезанието.

Какво казва лечебната педагогика за проявите на нарушено осезателни сетиво: много често имаме образа на дете, което изглежда наплашено, объркано, отдръпващо се, страхуващо се от контакт, често "залепено" за някой близък, страхуващо се от промените, често - и от широки пространства, лесно изпадащо в паника, лесно разплакващо се, не обичащо промяна на режима,на реда, изпитващо отвращение или страх от определени материи.

Да погледнем към едно друго базисно сетиво, наречено витално. За разлика от осезателното, то ни прави част от Земята, нейни жители. Хармонично развитото витално сетиво по-късно в живота ни помага да се чувстваме добре на Земята, да намерим смисъл в земното си битие. Като деца, то ни дава ориентир дали се чувстваме комфортно или не, дали всичко с жизнените процеси е наред, дали детето е обгрижено и всичките му нужди - както от храна, вода, топлина, сън, така и от обич, душевна топлина и грижа, са задоволени.

Какво е детето със силно нарушено витално сетиво: хаотично, нервно, неспокойно, хиперактивно, с дефицит на вниманието, търси шумна, нерегулирана среда без правила, отказва да спазва правила, има голяма говорна активност (при деца, които могат добре да се изразяват вербално, а при другите - постоянно издаване на звуци, сумтене, викане, гримаси), ниска чувствителност към болка, студ, топлина, материи; нарушено дишане (и двете фази: вдишване и издишване), често хипервентилация; съпротивлява се срещу всяко, дори минимално ограничение.

Както виждате, това е описание на тип, който доста често се среща в днешно време и причината за това се корени в особеностите на модерния свят, който чрез средствата за комуникация, многото изкуствени сетивни стимулации, некачествената храна и др. е предпоставка за объркване на сетивата, като виталното е едно от най-уязвимите. Почти не може да се срещне съвременно дете без нарушено витално сетиво, което води след себе си редица неблагоприятни последици - такива хора трудно намират мястото си в света и живота, трудно намират подходящото поприще и среда, трудно се задържат на едно и също място, трудно разбират и спазват правила. Това е един от "бичовете" на съвремието.

При двигателното сетиво се натъкваме на средството, което помага в нас да се развие усетът за свобода. Способността тялото да извършва движения, която претърпява голямо развитие в детството, е свързана пряко с говорното (речевото) сетиво и е задължителна основа за развитие на математическите умения след 7-мата година. Възгледът на духовната наука, че детето учи математиката първо с тялото си, се доказва многократно във валдорфските училища.

С двигателното сетиво е свързана пряко и способността за подражание, без която цялостното развитие на децата се забавя. Какви са другите признаци на нарушено двигателно сетиво (както тук, така и при разгледаните по-горе сетива, не е необходимо при едно дете да се срещат всички от изброените): нарушена способност за подражание, безинициативност, не обича промените, има собствени ритуали, бедни мимики и жестове, подтиснатост, внушава чувство за обреченост, склонност да гледа действията отстрани, като страничен наблюдател, често отказва да се включи в игри, разсеяно.

И накрая - равновесното сетиво - то ни вписва сред света, определяйки точното ни място. Пряко свързано с развитието както на останалите 3 базисни сетива, то е и Азово сетиво. Разбирането на Азовия принцип, който действа при равновесното сетиво, е от изключително значение в лечебната педагогика. Именно благодарение на това, че човек има Аз, той успява да преодолее гравитацията, която го дърпа надолу, и да изправи тялото си. За разлика от хората, животните, които не са надарени със собствен Аз, не могат да изправят гръбнака си и той е успореден на Земята. Гръбнакът на човека е перпендикулярен на земната повърхност - резултат от това, че индивидуалният Аз успява да се противопостави на земното притегляне. В моменти, в които Азът го няма или е отслабен (по време на сън или безсъзнание, под влияние на алкохол или упойващи средства), тялото ни не може да стои изправено.

Равновесното сетиво се развива правилно, ако останалите долни сетива се развиват добре. Необходимо ни е отграничаване от околния свят (осезателно сетиво), усещане за комфорт тук и сега (витално), свобода на движение (двигателно), които заедно поддържат развитието на равновесното. То се явява едно следствие и като такова е сложно устроено.

Взаимодействията между четирите сетива е много тясно в първия възрастов период - от 0 до 7 г., и особено до 3-тата година. В тези първи 7 години полагаме основата не само на тяхното развитие, а и на развитието на духовните сетива, пряко свързани с телесните,които до голяма степен обезпечават разгръщането им.

За да си представим по-добре картината на това, което правилно развитите четири сетива дават на човека и още повече-картината на нарушение, ще ги онагледим с помощта на четири принципа, които стоят в основата на действието на четирите съзвездия:

Везни - принцип на свързване между самостойни личности и със света (осезателно сетиво)
Скорпион - принцип на вътрешно разрушаване и изграждане, на трансформация (витално сетиво)
Стрелец - принцип на свободата, на приемане на новото (двигателно сетиво)
Козирог - принцип на устойчивостта, на вътрешното равновесие (равновесно сетиво).

Надяваме се, че успяхте да си изградите достатъчно добра представа за смисъла на всяко от тези сетива. Начините, по които може да се подпомогне развитието им при нарушение, ще разгледаме в отделна статия.

Автор: oporabg.com