Темпераментите при децата

Автор: Каролина фон Хейдебранд

Никое същество не може да бъде възпитано по подходящ начин, ако възпитателят не знае неговите жизнени условия, способности и особености. Болшинството грешки във възпитанието на децата се коренят в това, че възпитателите не познават децата. От това как действат в детето образуващите сили, зависи безкрайно много. Тук са дадени описания на четири деца, в които тези сили действат различно: