Каква е връзката на лечебната педагогика и социалната терапия с други практически направления?

Антропософската лечебна педагогика и социална терапия се основават на принципите на Духовната наука. От тази гледна точка те са вътрешно родствени с всички останали антропософски практически направления като валдорфската педагогика, антропософската медицина и психология, биодинамичното земеделие и др., в чиято основа стоят същите духовни принципи.

Така например връзката с биодинамичното земеделие е много тясно скрепена от т.нар. включващо или социално фермерство. В биодинамичните ферми се развиват общности, в които пълноценно са включени хора с увреждания или заболявания. Повече за това можете да прочетете тук.

От друга страна такава тясна връзка съществува между лечебната и валдорфската педагогика, от една страна, а от друга- между лечебната педагогика и антропософската медицина. Повечето лечебни педагози работят в училища или детски градини, а честата необходимост от диагностика и лечение е свързващото с медицината.

Поради голямото значение на изкуството, антропософската арт терапия се свързва с всички направления. Не само децата и не само хората с увреждания или заболявания имат нужда от досег с изкуството. Занимания с различни изкуства се провеждат както в училищата и детските градини, в социалните заведения и ферми, така и на всеки един семинар или среща.