Периоди в развитието на човека

Не само природата, а и животът на човека е подвластен на определени ритми и цикли. Главният цикъл, валиден за всички хора, е седемгодишният.

За седем години се обновяват всички клетки на тялото, така че в края на единия и в началото на следващия възрастов период имаме едно напълно ново тяло, в което всяка клетка е различна в сравнение с началото на предходния период.

Не само това е характерно за всеки период. Разделението на периоди от 7 години има основания във физическото, психическото, емоционалното и познавателното развитие. Всеки период ще разгледаме подробно. Сега само ще очертаем общи закономерности.

В статията за седмичния ритъм направихме връзка между всеки ден от седмицата и съответната й планета. По отношение на планетното влияние, не само можем, а е необходимо да направим връзка и с възрастовите периоди. Разглеждането на планетите във връзка с индивидуалното развитие на човек има логични основания. Ние живеем на Земята, но сме поставени в една среда, в която действат и небесните тела- Слънце, Луна и другите планети. Както нищо в природата не е изолирано, така и ние като човешки същества търпим влияние от много страни, както и оказваме влияние. Разбира се, в случая макрокосмосът влияе върху нас по следния начин: определени въздействия върху нас са най-осезаеми в определени възрастови периоди, докато в други трябва да отстъпят своето главно място.

Така например основните сили, които въздействат на растежа на малкото дете от раждането до 7-мата година, са лунните. Луната, за която никой не отрича, че има основна роля при много природни и физиологични явления, е една поддръжка за детето, което за този период трябва за първи път в живота си да обнови изцяло своето тяло, да формира органите си и да порасте. Тя е пряко свързана с растежа и формообразуването.

По този начин, циклично, през целия живот, ние не можем да бъдем изолирани от макрокосмоса, а черпим сили и подкрепа от него. Не трябва да забравяме обаче, че една от основните цели на всеки един живот е човекът да успее да се почувства и да стане пълноценен жител на Земята - нашия дом.

От изключително значение е и още нещо, свързано с биографията на всеки - 7-годишните периоди имат свои съответствия едни с други, например:

1 период се надгражда от 6-ти и 9-ти
2 период - от 5-ти и 8-ми
3 период - от 4-ти и 7-ми

Това означава, че ако през 3-ти възрастов период (между 14 и 21 година) сме преживели нещо важно, то през 4-ти ще имаме възможност да го преживеем на качествено ново ниво, да го преработим и да вземем най-доброто от него. По същия начин това ще рефлектира върху 7-ми период, където ще се прояви в зависимост от това как сме отреагирали в предните два периода, от това дали сме научили урока си, дали сме готови за нещо ново.

Съществува метод, наречен работа с биографията, който задълбочено изследва циклите в индивидуалния живот, действайки  самопознавателно и терапевтично.

Ето и кратка характеристика на 7-годишните периоди в биографията на всеки: