Следване на ритмите

Ритмите са важна част от нашето съществувание като жители на Земята и Космоса. Следването им подпомага вътрешната ни и телесна хармонизация и не на последно място пряко влияе на здравословното ни състояние.

Основните ритми са: годишният, месечният, седмичният и дневният. Всеки от тях има различно въздействие върху четиричленността на човека. Най-лесно се повлиява Аза на човека- тази най-висша негова съставка - спазването на дневните ритми оказва благотворно влияние върху него.

Емоционалната част, т.нар. емоционално тяло, свързано с емоциите, чувствата, страстите, обикновено се повлиява от действието на Аза върху него, но са възможни много изключения. За правилното развитие на емоционалното тяло и за благотворно въздействие върху него дневният ритъм не е достатъчен, но седмичният е този, който може да му повлияе. Редуването на делници-празници, седмичният график, пренастройват емоционалното тяло и способстват за неговия правилен ритъм на работа и почивка, както и за неговата уравновесеност.

Виталното тяло на човек, т.е. неговата жизненост, е още по-трудно за повлияване. Тук седмичният ритъм не е достатъчен, а му е нужен месечният. Ако липсва ритъмът, жизнеността е ниска, излизат наяве темпераментовите крайности, хроничната умора, паметовите трудности и др.

И накрая физическото тяло - тази част в човека, която най-трудно подлежи на промяна. За да сме физически здрави, не са ни достатъчни дневните, седмичните и месечните ритми. Единствено целият годишен кръговрат, спазването на годишните ритми, може да му повлияе.

Прочетете по-долу подробно за всички ритми: