Лечебната педагогика и социалната терапия използват някои специфични понятия. Краткият речник по-долу няма за цел задълбочено въвеждане в тях, а по-скоро има за задача да подпомогне запознаването ви с принципите и с гледната точка към човека, изискващ специални грижи.