Лечебно-педагогически курс

Рудолф Щайнер
Издателство: "Димо Даскалов", 2010 г.
Къде да намерите: В повечето електронни книжарници или от издателството

Цикъл от 14 лекции, даващи основата на антропософската лечебна педагогика, с приложени рисунки на Р.Щайнер по време на лечебно-педагогическия курс.

Препоръчително е преди запознаване с този цикъл, да сте се запознали с основните принципи на антропософията.