Нашите каузи

Това са актуалните ни каузи. Ще ни помогнете да ги популяризираме и придвижим напред ако направите дарение, което, като организация в обществена полза, ще използваме единствено за тях. Ще оценим всяка помощ и подкрепа, дори и не непременно финансова. Запознайте се с нас и нашата гледна точка към света, преди сърдито, раздразнено или безразлично да затворите тази страница Smile (Въпроси и отговори)

ИсКаМ собствена БиОгРаФиЯ!

                                                       Първата ни кауза е свързана с хората с увреждания, при които поради редица обстоятелства и специфичното им положение в обществото, индивидуалността в собствената им биография е размита и там се вижда само типичното, не и свободния избор. На това бихме искали да обучим родители, специалисти, студенти - как, съпровождайки внимателно човека с увреждане, да му помогнат да стане собственик на биографията си.


Включващо фермерство

                                                       Втората ни кауза е свързана с един разпространен в Европа и света модел за включване на хората с увреждания в селски общности или ферми, където те са част от общността, живеещи, работещи и осъществяващи се там. В България все още няма такива включващи общности, но никога не е късно. Дори вече имаме място за това. Постепенно трябва да построим там и къща за живеене.

Книги в подкрепа на избора

                                                       Третата ни кауза е издателска. Посветили сме се на задачата да издаваме не просто качествена литература, а такава, която ни води по пътя на съзнателния живот и съзнателния избор. Лечебна педагогика, социална терапия, хранене, валдорфска педагогика, биодинамично земеделие, практически дейности - това са направленията, на които обръщаме внимание при избора на книги. Най-голямата трудност е да намерим финансиране, особено за качествен превод.

За пожелалите да дарят >>