Новини

Сдружението спечели проект

Проектът се нарича "Радостта да създаваш" и се финансира от Национален център "Европейски младежки програми и инициативи".

Той ще започне в град Плевен в началото на 2012 г. В него ще бъдат включени младежи с и без увреждания, някои от които - представители на етническите малцинства. Чрез уъркшопите и обученията, предвидени по проекта, освен практическите умения, младежите ще развиват своята толерантност и съзнателност.

Информация:

Работни срещи в София

На 23 и 24 септември т.г. в София членовете на общността ни се срещнаха с Д-р Герхард Херц и Хартвиг Елерс от Германия. Като тясно свързани с лчебнопедагогическата и социалнотерапевтичната общност в БЪлгария, те обсъдиха с нас перспективите за развитие, инициативите и бъдещите ни планове.

Предстоящи обучения

Сдружението по АЛПСТ подготвя тематични обучителни модули по въпроси, въвеждащи в обучението, възпитанието и терапията на деца и възрастни със специални нужди по методите на лечебната педагогика и социалната терапия, основани на Валдорфската педагогика.

Презентация по лечебна педагогика и социална терапия в Пловдив

Със съдействието на КСУДС - Пловдив, на 30.04. и 1.05.2011 г. в Пловдив ще се проведе презентация на обучението по лечебна педагогика и социална терапия в България, основани на принципите на валдорфската педагогика.

ПРОГРАМА:

30.04.2011г. /събота/

12:00  -  12:45 Ритмичен кръг. Песен. Как се учат буквите - практически пример. 

12.45 - 13.20 Основни принципи на валдорфската и лечебната педагогика. Лечебната педагогика – специфика на работата при деца със СОП. Работата с изкуства.

Изложба на Фр.Щьокли "Светлина, мрак и цвят"

На 10 април 2011 от 18,00 ч. в "Галерия 10" - Варна (бул. "Ген. Колев" 54, ет.6) ще се състои откриването на изложбата "Светлина, мрак и цвят" на швейцарския художник Фредерик Щьокли.

Учител по професия, Фр. Щьокли, след 25 години преподавателска дейност, през 1986 г. избира живота на художник на свободна практика. Традиционните пътища на живописта и рисуването не го задоволяват и през 1991 г. той най-после намира това, което търси - метода на Лиан Коло Дебоа, работещ със закономерностите на мрака и светлината. В Холандия Фр.Щьокли преминава основно обучение по метода.

Покана за Общо събрание

На 3 април 2011 г. от 9,00 ч. в Плевен ("Туристически дом") ще се проведе Общо събрание на Сдружение по антропософска лечебна педагогика и социална терапия.

Дневен ред:

1.Отчет на Управителния съвет за дейностите на Сдружението след учредяването му.

2.Приемане на приоритети в дейността на Сдружението.

3.Създаване на работни групи.

Посещение на валдорфски педагог в България

В периода м.февруари-м.март 2011 г. в България ще гостува валдорфският педагог Йоханес Елдерхорст от специалното училище "Рудолф Щайнер" - Солотурн, Щвейцария. Програмата на посещенията му можете да прочетете по-долу. Сдружението по антропософска лечебна педагогика и социална терапия си запазва правото да прави промени в програмата.

 Програма на Й.Елдерхорст:

Kартички и мартенички от група "Христофорус"

На 09.02.2011 г. Групата по социална терапия „Христофорус” (Плевен) празнува своя първи рожден ден. За нас празникът е двоен – Рожден ден и Прощъпулник. Подобващо за нейното развитие, нашата рожба, прави първите стабилни самостоятелни крачки, от което ние всички много се вълнуваме.

Разпространи съдържание