Новини

Стаж на валдорфски ученици

Утре, 24 септември, в Търговище пристигат 20 ученика и двама ръководители от валдорфското училище в Цюрих, Швейцария. Младите хора ще бъдат на 2-седмичен стаж в помощно училище "Д-р Петър Берон" в града. Те ще имат възможност пряко да се включат в работата с учениците и да подпомогнат педагозите, както и да опознаят България и нейното културно-историческо наследство.

Един семинар в Киев

От 6 до 9 септемри 2012 г. в Киев се проведе семинарът „Обучение на обучители“ под ръководството на Андреас Фишер – ръководител на Висшето училище по Лечебна педагогика в Дорнах. Тема на семинара бе „ Ориентиране на компетенциите“.

Среща на общността и Общо събрание

Приятели, срещата на общността на лечебните педагози и социалните терапевти ще се проведе от 31 август следобяд до 2 септември на обяд. На 1 септември ще се проведе и Общото събрание на Сдружение по антропософска лечебна педагогика и социална терапия.

Дневен ред на общото събрание:

Завърши проектът "Радостта да създаваш"

Проектът "Радостта да създаваш", спечелен от Сдружението по АЛПСТ, завърши. Как протекоха уъркшопите с хора с увреждания и доброволци вижте тук. Проектът беше предизвикателство, тъй като събра заедно младежи с увреждания, младежи роми и студенти.  Чрез творчеството и съвместните дейности намерихме общ език.

Завърши семинарът по лечебна педагогика

Снимки >>

В полите на Средна гора, в село Змейово, миналата седмица (10-16.04.) се проведе семинарът за лечебни и валдорфски педагози "Отчитане нуждите на децата". Лекции, упражнения и пеене по метода на Вербек бяха основните акценти в програмата.

Изложба с ателиета за деца със СОП

снимки  >>

От 20 до 27 март VIVACOM Art Hall (София, Телефонната палата) представя изложба на швейцарския художник Фредерик Щьокли със заглавието
„Светлина, мрак и цвят“.  Изложбата е част от "обиколката" на картините из България. Досега тя гостува във Варна, Стара Загора и София. Тази изложба е по-различна, защото е съчетана с арт ателиета: на 24 март ученици на Фр.Щьокли ще проведат ателиета по вълна и рисуване за деца от 3 до 14-годишна възраст, вкл. със специални образователни потребности (СОП).
Организатор от българска страна е нашето Сдружение по антропософска лечебна педагогика и социална терапия.
Ателиетата ще се проведат:

Общо становище

Заедно със Сдружение "Приятели на валдорфската педагогика" и валдорфските инициативи във Варна, София и Стара Загора, сдружението по АЛПСТ изпрати становището си до МОМН относно проекта за нов закон за училищното и предучилищното образование.

Семинар по лечебна педагогика

Сдружението организира семинар по лечебна педагогика на тема "Отчитане нуждите на децата". Основни обучители в него ще бъдат швейцарският антропософски лекар д-р Ф.Келер и валдорфският педагог Й.Елдерхорст.

Сдружението спечели проект

Проектът се нарича "Радостта да създаваш" и се финансира от Национален център "Европейски младежки програми и инициативи".

Той ще започне в град Плевен в началото на 2012 г. В него ще бъдат включени младежи с и без увреждания, някои от които - представители на етническите малцинства. Чрез уъркшопите и обученията, предвидени по проекта, освен практическите умения, младежите ще развиват своята толерантност и съзнателност.

Информация:

Работни срещи в София

На 23 и 24 септември т.г. в София членовете на общността ни се срещнаха с Д-р Герхард Херц и Хартвиг Елерс от Германия. Като тясно свързани с лчебнопедагогическата и социалнотерапевтичната общност в БЪлгария, те обсъдиха с нас перспективите за развитие, инициативите и бъдещите ни планове.

Разпространи съдържание