Публични ресурси

За интеграцията на хората с увреждания

Медицинска секция на Свободния университет по духовни науки към Гьотеанума Конференция по лечебна педагогика и социална терапия Съвет по лечебна педагогика и социална терапия Какво означава за нас „интеграцията"? Интеграцията се отнася за връзката на индивида с общността и с обществото. Човек се чувства интегриран, когато връзката между него и неговата сфера на живот се основава на уважение и зачитане, споделяне и включване[1], сътрудничество и взаимна подкрепа. Интеграцията не е нещо статично, но за живота в социалната сфера има много нива. Вярно е по принцип, че никой не е интегриран във всички сфери на живота. Не навсякъде е подходящо за вас, не сте приети навсякъде, а също и не желаете да бъдете включени навсякъде.

Дети, нуждаещиеся в особом уходе - В.Хольцапфель

Вальтер Хольцапфель: Дети, нуждаещиеся в особом уходе к лечебной педагогики Рудольфа Щтайнера

Прикачен файл

Валдорфски сборник

ВАЛДОРФСКИ СБОРНИК
Възпитанието на децата – предизвикателство
в цял свят

(превод Галя Казакова)

Антропософска лечебна педагогика- Бернхард Шмаленбах

Идеята за антропософски ориентираната лечебна педагогика идва от Рудолф Щайнер, основател на антропософията, през 1924 година. Днес работещите антропософски лечебни педагози развиват дейността в различните сфери на лечебната педагогика: в лечебно педагогическите училища и домове, в общностите за съвместно живеене, психиатричните клиники, в специалните детски градини, при амбулаторното ранно стимулиране и консултиране на възпитанието, в социалнотерапевтичната работа с възрастни.

Антропософска лечебна педагогика- д-р Рюдигер Грим

Върху подхода и това, което предлага антропософската лечебна педагогика Оферти за всички деца с увреждания В областта антропософската лечебна педагогика днес има различни оферти: - центрове за ранно консултиране и стимулиране - лечебно-педагогически детски градини - интегративни детски градини - училища за деца с необходимост от грижи за душата - стимулирани класове във валдорфските училища - интегративни валдорфски училища - домове и общности за съвместно живеене - детски психиатрични стационари в антропософските болници За възрастните хора с увреждания също има безбройни възможности – от работилници и общежития до селски общности, в които са интегрирани живеенето, работата, културният и социален живот.

Подготовката за Рождество Христово и детето

Подготовката за един от четирите главни годишни празника - Рождество -  е начин да посеете в детската душа усещане за чудото на раждането на Спасителя. Очакването на това чудо, случило се в ледената зимна нощ, оставя следа за цял живот и дава опора по-късно в живота на зрелия човек.

Трепетното очакване на чудото се поддържа през тези около 4 седмици преди Рождество, известни като Адвент.

Възможности за развитие на хората с умствени увреждания чрез взаимоотношенията

От B. Senckel , „Ти си обширно дърво" ("Du bist ein weiter Baum“)

Някой основни тези:

Междучовешките отношения създават основата за качеството на живота на хората със затруднения, като в тези взаимоотношения се намира шанс за психично доразвиване и формиране на умения за разпознаване и разграничаване на различни чувства .

Социално-психиатрично придружаване-А.Крон-Петрович

* Андреа Крон-Петрович е преподавател в първия семинар по лечебна педагогика и социална терапия в България

„Спрямо много психиатрични болестни картини можем да почувстваме, че болният не присъства напълно сред нас.“ Това изречение от Р. Трайхлер илюстрира един централен момент на социално-психиатричната придружаваща работа.

Увреждането - изходна точка за разгръщане на личността

 Интервю на oporabg.com с Едит Мoор, музикален педагог
организатор на Инициативата по лечебна педагогика и социална терапия  >>
Лечебна педагогика и социална терапия в Швейцария >>

- Ще ни се представите ли накратко?

- Името ми е Едит Мор - Василев, родена съм през 1955 г., швейцарка съм и съм омъжена във втория си брак за Слави Василев (от Варна). Завършила съм педагогика и музикална педагогика. Работила съм като учителка (от първи до девети клас), валдорфска учителка (занимания с говор, музика, градинарство), учителка по музика (блокфлейта, ритмика, танц), социална педагогика (дом за възрастни с умствени увреждания). Дъщеря ми Ана, на 23 години, работи също като социална педагожка.

Въпросник като помощно средство за оценка на детските рисунки

Въпросникът е предоставен от Сил Валис, 2006 г.

Изтеглете файла с въпросника и обясненията по-долу. За да го видите, трябва да влезете с потребителското си име и парола.

Бъдете внимателни при използването на въпросника. Той не действа добре при опити за машинално диагностициране без цялостното участие на възрастния и опита му да разбере детето.

Разпространи съдържание