Публични ресурси

Храненето и житните култури

Седмичният ритъм е изключително важен за човека, независимо от това дали е възрастен или дете. Не само смяната на делници и празници, но и храненето може да помогне както за вписване в седмичните ритми, така и за здравето на тялото и душата, за жизнеността ни и живота в синхрон с природните ритми.

Следване на ритмите

Ритмите са важна част от нашето съществувание като жители на Земята и Космоса. Следването им подпомага вътрешната ни и телесна хармонизация и не на последно място пряко влияе на здравословното ни състояние.

Основните ритми са: годишният, месечният, седмичният и дневният. Всеки от тях има различно въздействие върху четиричленността на човека. Най-лесно се повлиява Аза на човека- тази най-висша негова съставка - спазването на дневните ритми оказва благотворно влияние върху него.

В търсене на лечебното...

Лечебната педагогика е ориентирана към всяка индивидуалност, която има нужда от помощ. Но освен това е ориентирана към личностното развитие на педагога. Нещо повече - без самоусъвършенстване на педагога не е възможна максимално благоприятна реакция на детето.

Тримата учители

...Скъпи мои приятели, онова, което ще споделя днес с Вас като продъл- жение на темата ни от миналата седмица, отново бих искал да илюстрирам с помощта на един хипотетичен случай, защото някои неща, които са свързани с най-дълбоките загадки на човешкото съществувание, могат да бъдат освободени от абстрактния начин, по който обикновено ги разглеждаме, най-добре с помощта на примери. Естествено, онова, което ще приведа като пример, се отнася за всички възможни ситуации в живота. И така, нека да вземем следния пример. Да се пренесем в едно училище, което има три класа, в които преподават трима учители под ръководството на един директор.

Лечебно-педагогическа диагностика

Диагностиката в лечебната педагогика има своя специфика и е многостранна. По време на провеждането й, екипът трябва да премине през няколко различни етапа. Те заедно помагат за изграждане на пълна картина на детската инидивидуланост, нейните особености и нужди.

Какви са опорните стълбове на лечебно-педагогическата диагностика:

Противоположностите в лечебната педагогика - 3 част

<<< част 2

След като разгледахме тенденциите кръг и точка на нивото на двете системи:

-глава (мислене) - забравяне-невъзможност да се забрави;
-гърди (чувстване) - душевна отвореност, ранимост и душевна изолация,

е време да видим как се проявяват те и в третата, свързана с волята система- тази на крайниците.

Противоположностите в лечебната педагогика - 2 част

<<< част 1

Разгледахме вече как се проявяват тенденциите на кръга и точката в тази част на човека, свързана предимно с мисленето - главата.

Противоположностите в лечебната педагогика- 1 част

В антропософската лечебна педагогика (ЛП) противоположностите имат голямо значение. Те са известни още като конституционални типове.

Институции по лечебна педагогика и социална терапия по света

Изтеглете списъка на институциите по лечебна педагогика и социална терапия - 2008 г.

Гледната точка на един "човек с увреждане"

* Нели Ризен е жена с увреждания, която не може да общува вербално и използва алтернативна система за комуникация със символи. Това е нейното изказване на симпозиум във Фореленхоф през 2005 г. Хората, които споменава, са от т.нар. персонал на Алхемила - мястото, където тя живее и в чието създаване е участвала.

Нели Ризен, Алхемила, Оберхофен – Швейцария
Октомври 2005 г. симпозиум във Фореленхоф (Пъстървената ферма)

Представяне
Името ми е Нели Ризен. Скоро ще навърша 39 години. Живея в Швейцария до Тунерсее.

Разпространи съдържание