Публични ресурси

Сетивата на детето - как да се погрижим за тях

Михаела Гльоклер - антропософски лекар, прави много удобна таблица на 12-те сетива с кратка тяхна характеристика и указания за  развитието им.

1.Сетива, които дават възможност да се придобие опит от преживяването на собственото тяло:

Три етапа в развитието на услуги за хора с увреждания

Предоставено от Йон Бирде, 2006 г. pо време на Първата Източноевропейска конференция по антропософска лечебна педагогика и социална терапия, Варна.

Най-дясната колона представя това, към което се стремят социалната терапия и социалното фермерство.

Четирите телесни сетива

Традиционно в лечебната и валдорфската педагогика разглеждането започва с 4-те телесни, а също така наречени долни (базисни) сетива. Тяхното развитие в първия възрастов период -от 0 до 7 г., е основополагащо за развитие на редица способности в по-горна възраст.

Здраве и болест

Автор: Криста-Йоханна Буб-Яхенс

Всички наши жизнени процеси протичат ритмично. Съзвучието на тези ритми означават здраве, тяхната дисхармония - болест. Това означава, че за човека те имат голямо значение, даже ако някои от тях по отношение на времето се еманципират от космичните. Например, женският менструален цикъл, макар протичащ в месечен ритъм, не е свързан с външното състояние на Луната (иначе менструалните периоди биха настъпвали по едно и също време при всички жени). И така, при човека ние виждаме времева еманципация и ендогенни (вътрешни) ритми. От друга страна, днес, в техническото време, начинът на живот може да противоречи на космичните ритми, например много хора са сменили местата на деня и нощта.

Сетивата на човека в лечебната педагогика

Темата за сетивата е от изключително значение в лечебната педагогика. Духовно-научното познание разглежда не 5 или 7 сетива, а 12. За почти половината от тях традиционната наука не споменава нищо, но не можем да не отбележим, че с методите си на работа тя е констатирала проявите на всички тях, макар и да не ги е обособила и да не се е задълбочила.

Синхронът между „дишането“ на Земята и човека

Сигурно ви се е случвало да изпитвате необяснима физическа слабост, подтиснатост, липса на психически и физически сили и не сте успявали да намерите задоволително обяснение за тях. Много е вероятно, ако няма болестна причина, това всъщност да се корени в липсата на синхрон между вас и естествените процеси на Земята, които протичат ритмично според годишния кръговрат. Тяхната ритмичност и това, което се случва под въздействието им, основателно се нарича процес на дишане с всичките му четири фази - вдишване-задържане-издишване-задържане.

Маски на човешката природа - Карл Кьоних

...Това, което ние ще дискутираме тези дни, ще привлече нашето внимание върху условията в селищата (Кемпхил селища, в които хора с увреждания работят и живеят-б.опорабг), върху тези специални хора, за които ние се грижим. Какво ние срещаме у тях? Моят специален въпрос е не какво ние ще правим с тях или как ние ще живеем заедно с тях. Моят въпрос е: от каква гледна точка ние ще се научим да ги разбираме? И поставяйки ви този въпрос, аз ви изправям пред един много сериозен проблем.

7-ми, 8-ми и 9-ти възрастов период-от 42 до 63 г.

Ако първите три периода (0-21 г.) са посяването на семената, вторите три (21-42 г.) - отглеждането на растението, то възрастта между 42 и 63 г. символизира жътвата. Колкото по-добри семена са посяти, и още повече - колкото по-грижовно са отгледани класовете, толкова жътвата ще е по-богата.

4-ти, 5-ти и 6-ти възрастов период: от 21 до 42 г.

След първите три периода, през които протича детството и в които човек достига земна зрялост, идва ред на следващите три. Това са периодите на най-бурно развитие - професионално, лично и душевно.

4-ти период обхваща възрастта от 21 до 28 година;
5-ти - от 28 до 35 година,
6-ти - от 35 до 42 година.

Детето флегматик

Ганс живее спокойно в родителския си дом, обгрижен от майка, която не изпитва недоволство от неговата флегматичност. Неговото възпитание никога не е било трудно. Като бебе, той дълго и тихо лежал в креватчето и следял с поглед бавните движения на собствените си пълни ръчички, които дълго време били неговите единствени играчки.

Разпространи съдържание