Публични ресурси

Човешката душа като рожба на Космоса

Лекция на Дорина Василева по време на Модул 2 от първия за България семинар по антропософска терапия чрез пеене. Изтеглете лекцията тук >>

Лечебната педагогика и изискванията на времето

Впечатленията на нашия представител - Галина Трифонова, от Четвъртата международна среща  за повишаване на квалификацията на лечебните педагози в мрежа КРУГ, Санкт Петербург, 2-7.09.2015 г.

"Впечталения от лекциите на Андреас Фишер:

Като голямата част от материалите, разпространени по лекционни записки в сферата на лечебната педагогика и социалната терапия, включително лекциите на самият Р. Щайнер, и написаното по-долу не бива да се приема като напълно идентичен вариант на изговореното на Четвъртата среща за повишаване квалификацията на преподавателите от образователните организации за подготовка на лечебни педагози и социални терапевти на тема „Методика на преподаване на Лечебно- педагогическия курс на Р. Щайнер”(ЛПК).

Искам собствена биография!

КАУЗА
Другите ни каузи 

Каузата е свързана с хората с увреждания, при които поради редица обстоятелства и специфичното им положение в обществото, индивидуалността в собствената им биография е размита и там се вижда само типичното, не и свободния избор. На това бихме искали да обучим родители, специалисти, студенти - как, съпровождайки внимателно човека с увреждане, да му помогнат да стане собственик на биографията си.


Замисляли ли сте се какво означава човек да има собствена биография? Това е жизнен път, в който са видими изборите, в който се отразява волята на притежателя й.

Хората със специални потребности в България и особено тези с  интелектуални затруднения като цяло все още са обречени да нямат собствена биография. Да, те обективно са изминали период от време, обективно са  преместили от едно място на друго, но цялата им биография е като едно повторение на множество други, там няма нищо или почти нищо индивидуализирано, не са видими стъпките на самия човек, целите, волята, свободния му избор.

Собствената биография при хората с увреждания

Собствената биография на човек е една непрекъснатост, в която се редуват различни периоди във времева последователност. Това е една важна черта на биографията- тя е с ясна и видима времева (линейна) структура.

Друга особеност на биографията е това, че определени събития, периоди, се надграждат от други и работа на всеки човек е да открие взаимовръзките помежду им, да ги осмисли и натрупа опит.

Храненето и децата

Сигурно ви се е случвало да четете съвети за храненето на децата и да се ядосвате от категоричния, нетърпящ възражение тон на автора, твърдящ неща, с които не сте съгласни. Това предизвикват у повечето хора мнения, унифициращи всички деца и храната, която трябва да ядат. Всъщност, въпросът за храната и нейната "правилност" е много по-сложен, отколкото изглежда. Мнението на различните автори биха съвпаднали най-вече когато става дума за качеството на продуктите.  Би имало единодушие, че е най-добре те да са био, нерафинирани и т.н. И твърде много биха се разминавали за видовете храна, която е полезна за децата. Без да имаме претенции за последна инстанция, ви предлагаме още един поглед. Във вашите ръце е да наблюдавате децата си, как им се отразяват различните храни, какви са техните особености и т.н.

Качество на социалната услуга-оценка и управление

Оценката на качеството - цялостен процес на съобразяване на всички фактори в условията на една социална услуга, не е особено популярен в България. Методиките на различните социални услуги са само наченки на тази обхватна и задълбочена система, която се опира на няколко основни стълба, но в зависимост от конкретното място и хора се индивидуализира. Индивидуализацията на този процес и активното участие на всички хора в него е условието, което може да направи подобен процес жив и полезен.

Кампания "Включени, не заключени"

Най-после стана възможно да започне подобна кампания в България. "Включени, не заключени" - кампания, подета от БЦНП, БАЛИЗ и др. организации, отразява наченките на промяна в съзнанието. Обществото, разбира се, е все още далеч от разбиране на смисъла на подобно право за хората с психични заболявания и интелектуални затруднения, но нужните етапи дотук вече са преминати.

Все още в социалната сфера сме на потребителския етап - този, който обгрижва човека със специални потребности в средата на социална услуга в общността

Ранно детско музикално възпитание. Възпитание с музика

Автор: Виржиния Минева - музикален педагог

Приятели,
Музиката е първият човешки говор. Преди човек да е проговорил, е пял.
Една мъдра истина от старите народи гласи: “Чрез пеене и свирене се удължава живота на човека с поне още един ден”.
Слушането на музика е едно здравословно изживяване, един оздравителен процес.

Oсновни принципи на възпитание на децата от предучилищна възраст

Статия, която отговаря на част от въпросите ви, свързани с поведенческите проблеми при деца до 7-г. възраст.

Автор: Е.М.Грюнелиус (с малки съкращения)
Превод от руски език: Милена Симеонова

Често децата от начална училищна възраст, за наше удивление, реагират не така, както очакваме; това е още по-вярно за децата от предучилищна възраст. Колкото по-малко е детето, толкова по-голямо е разстоянието между състоянието на неговото и нашето съзнание.

Празникът на Михаил и детето

Нашата православна църква празнува Архангеловден на 8 ноември, a католическата - на 29 септември. Всъщност, Архангел Михаил е с толкова особена и ключова роля в днешно време, че на практика целият този период - от края на септември чак до ноември е под неговото специално въздействие. Михаил е не само един от архангелите, а е духът на днешната епоха, който закриля и управлява процесите на обединение, сближение и душевно-духовна връзка между хората.

Разпространи съдържание