Лечебна педагогика

Противоположностите в лечебната педагогика - 2 част

<<< част 1

Разгледахме вече как се проявяват тенденциите на кръга и точката в тази част на човека, свързана предимно с мисленето - главата.

Противоположностите в лечебната педагогика- 1 част

В антропософската лечебна педагогика (ЛП) противоположностите имат голямо значение. Те са известни още като конституционални типове.

Институции по лечебна педагогика и социална терапия по света

Изтеглете списъка на институциите по лечебна педагогика и социална терапия - 2008 г.

Хората с интелектуални увреждания и обществото - Бернард Хелт

Какво означава да бъдеш човек с увреждане в съвременното общество? Как обществото се справя с този феномен? Какво трябва да имаме предвид, за да осигурим устойчивото включване на хората с увреждания в общността? Въведение Първо, бих искал да отбележа, че за мен е чест да бъда гост на този интересен конгрес в страна със стара и богата история и интересна история. Надявам се, че организаторите ще успеят да дадат яснота по въпроса за това как ние, гражданите на модерното общество, което има своите религиозни и човешки ценности можем да подкрепяме хората с увреждания, или нещо повече – да подкрепяме хората с множествени увреждания по начин, който им помага да развият възможностите си. Аз съм Бернард Хелт, магистър по детска психология и педагогика.

Полярност и конституционална типология в лечебната педагогика и социална терапия - Тамара Исаева

Доклад от Първата източноевропейска конференция по лечебна педагогика и социална терапия - Варна 2006

Слушане и движение - Йохана Шпалингер

Из музикотерапевтичната работа с деца и младежи

За същността на лечебната педагогика - Росица Левашка

„Вашите деца, не са ваши деца!
Те са дъщери и синове на Живота,
грижещи се сами за себе си.
Те се появяват чрез вас,
но не ви принадлежат.”

За интеграцията на хората с увреждания

Медицинска секция на Свободния университет по духовни науки към Гьотеанума Конференция по лечебна педагогика и социална терапия Съвет по лечебна педагогика и социална терапия Какво означава за нас „интеграцията"? Интеграцията се отнася за връзката на индивида с общността и с обществото. Човек се чувства интегриран, когато връзката между него и неговата сфера на живот се основава на уважение и зачитане, споделяне и включване[1], сътрудничество и взаимна подкрепа. Интеграцията не е нещо статично, но за живота в социалната сфера има много нива. Вярно е по принцип, че никой не е интегриран във всички сфери на живота. Не навсякъде е подходящо за вас, не сте приети навсякъде, а също и не желаете да бъдете включени навсякъде.

Дети, нуждаещиеся в особом уходе - В.Хольцапфель

Вальтер Хольцапфель: Дети, нуждаещиеся в особом уходе к лечебной педагогики Рудольфа Щтайнера

Прикачен файл

Разпространи съдържание