Лечебна педагогика

Темпераментите при децата

Автор: Каролина фон Хейдебранд

Никое същество не може да бъде възпитано по подходящ начин, ако възпитателят не знае неговите жизнени условия, способности и особености. Болшинството грешки във възпитанието на децата се коренят в това, че възпитателите не познават децата.

Мисията на днешните деца

Интервю с терапевта, лечебен педагог Хенинг Кьолер, поместено в брой 11 на сп.Гьотеанум/2011г.
Преведено и предоставено от Росица Левашка

(Излезе от печат книгата на Х.Кьолер "За страхливите, тъжните и неспокойните деца")

-Над какво работи Вашият институт и какви цели преследвате?
-Заедно с терапевтичната работа провеждаме конференции и семинари на теми от педагогиката, лечебната педагогика, работа с биографията, психология, арт-терапия, живот в старостта, партньорство и брак.

3-ти възрастов период: от 14 до 21 г.

Ако 1-ви възрастов период се характеризира с буен растеж и формообразуване на тялото, 2-ри - с развитие на емоционалната сфера и осъзнаване на себе си като отделен от света, тук процесът продължава в посока към системата на главата.

2-ри възрастов период: от 7 до 14 г.

Вторият възрастов период внася качествени изменения в детето. За разлика от първия, в който основни задачи бяха растежът и формообразуването на органите и тялото, сега фокусът се измества към емоционално-чувствената сфера.

1-ви възрастов период: от 0 до 7 г.

Това е периодът, свързан с най-бурен растеж и формиране на органите. Характерно за неговата първа част - до около 3-годишна възраст е, че детето рядко има спомени от това време, но всичко, което вижда и чува, потъва в него дълбоко и може да се отрази дори физически.

В търсене на лечебното...

Лечебната педагогика е ориентирана към всяка индивидуалност, която има нужда от помощ. Но освен това е ориентирана към личностното развитие на педагога. Нещо повече - без самоусъвършенстване на педагога не е възможна максимално благоприятна реакция на детето.

Тримата учители

...Скъпи мои приятели, онова, което ще споделя днес с Вас като продъл- жение на темата ни от миналата седмица, отново бих искал да илюстрирам с помощта на един хипотетичен случай, защото някои неща, които са свързани с най-дълбоките загадки на човешкото съществувание, могат да бъдат освободени от абстрактния начин, по който обикновено ги разглеждаме, най-добре с помощта на примери. Естествено, онова, което ще приведа като пример, се отнася за всички възможни ситуации в живота. И така, нека да вземем следния пример. Да се пренесем в едно училище, което има три класа, в които преподават трима учители под ръководството на един директор.

Лечебно-педагогическа диагностика

Диагностиката в лечебната педагогика има своя специфика и е многостранна. По време на провеждането й, екипът трябва да премине през няколко различни етапа. Те заедно помагат за изграждане на пълна картина на детската инидивидуланост, нейните особености и нужди.

Какви са опорните стълбове на лечебно-педагогическата диагностика:

Противоположностите в лечебната педагогика - 3 част

<<< част 2

След като разгледахме тенденциите кръг и точка на нивото на двете системи:

-глава (мислене) - забравяне-невъзможност да се забрави;
-гърди (чувстване) - душевна отвореност, ранимост и душевна изолация,

е време да видим как се проявяват те и в третата, свързана с волята система- тази на крайниците.

Първият лечебен педагог във валдорфско училище

Статията е превод от списание “Дитина+“, 2012/2 (със съкращения)
Автор: Петер Люти - валдорфски учител в Швейцария

Когато на 7 септември 1919 г. е открито първото валдорфско училище, приело около 250 деца в осем класа, Рудолф Щайнер отново и отново свързва това събитие с надежда за „културно действие“, което реформиращо, даже революционно,ще въздейства на всички училищни движения.

Но оставала изгубена една малка група от осем ученика, които не можели да се обучават в училище без съществена помощ.

Разпространи съдържание