КРУГ

Среща на КРУГ в Молдова

 За поредна година взехме участие в международната среща на Организацията за повишаване на квалификацията на преподаватели в образователни организации за подготовка на лечебни педагози и социални терапевти “КРУГ “, чийто член е и нашето сдружение.

Тя се проведе от 1 до 4 септември 2016г. в Кишинев  с подкрепата на Андреас Фишер – ръководител на Висшето училище по Лечебна педагогика в Дорнах. Срещите се организират и ръководят от три изпълнени с ентусиазъм жени: Тамара Исаева – доцент в МПГУ,Русия, Валерия Медведева - директор на УВК «Феникс» в Харков, Украйна и Марина Шостак - директор на Лечебно-педагогическо училище „Архангел Михаил” в Тбилиси. Любезни домакини ни бяха Олга Чеботаренко и Комплекс по лечебна педагогика „Орфей” в Кишинев, Молдова.

Тема на семинара беше четвъртия доклад от Лечебно-педагогическия курс на Р. Щайнер.

Лечебната педагогика и изискванията на времето

Впечатленията на нашия представител - Галина Трифонова, от Четвъртата международна среща  за повишаване на квалификацията на лечебните педагози в мрежа КРУГ, Санкт Петербург, 2-7.09.2015 г.

"Впечталения от лекциите на Андреас Фишер:

Като голямата част от материалите, разпространени по лекционни записки в сферата на лечебната педагогика и социалната терапия, включително лекциите на самият Р. Щайнер, и написаното по-долу не бива да се приема като напълно идентичен вариант на изговореното на Четвъртата среща за повишаване квалификацията на преподавателите от образователните организации за подготовка на лечебни педагози и социални терапевти на тема „Методика на преподаване на Лечебно- педагогическия курс на Р. Щайнер”(ЛПК).

Четвърта международна среща за повишаване на квалификацията

В рамките на мрежа "КРУГ", четвърта поредна година се провежда международната среща на представители на лечебно-педагогически инициативи, организации и институции. Започнала от Киев, минала през Тбилиси, тази година срещата е в Санкт Петербург. 

Както всяка година, и ние ще участваме. Предвидена е натоварена програма с работа върху Лечебно-педагогическия курс, и по-специално върху конституционалните типове.

Среща в Тбилиси

За втора година участвахме в международната Среща за повишаване на квалификацията на преподаватели в образователни организации за подготовка на лечебни педагози и социални терапевти. Миналата година в Киев, тази- в Тбилиси (5-8 септември 2013г.). 

Темата на срещата бе "Лечебната педагогика и предизвикателствата на времето".

Един семинар в Киев

От 6 до 9 септемри 2012 г. в Киев се проведе семинарът „Обучение на обучители“ под ръководството на Андреас Фишер – ръководител на Висшето училище по Лечебна педагогика в Дорнах. Тема на семинара бе „ Ориентиране на компетенциите“.

Разпространи съдържание