УСТРЕМ новини

Рисуването мокро-в-мокро - игра в цветове

Автор: Юлия Пъшкина
(Статията е написана в рамките на Проект "УСТРЕМ-споделени възможности"; вижте и учебното помагало "Включваща социална среда") 

Защо мокро-в-мокро?
Сетивата са нашата врата към света. В различните етапи на нашия живот се наблюдават различни етапи в развитието на сетивата. И ако повечето от вас познават основните 5 сетива – зрение, слух, обоняние, мирис и вкус, в предходната статия ние ви предложихме теорията на 12-те сетива на Рудолф Щайнер, в която те са нашия инструмент за идентифициране индивидуалните потребности на детето и първопричината за дадена трудност.

Изложба "Приказка за една Мечта"

На 23.02.2016 г. зам.кмета на Общиа Троян Поли Димова откри изложбата "Приказка за една Мечта", проследяваща стъпка по стъпка Проект "УСТРЕМ-споделени възможности". Вълнението на участниците бе голямо - повечето от тях взеха участие и в изграждането на биоградината, и в ателиетата по изкуства, и в срещите, турнирите, забавленията. 

Прочетете подробно на сайта на проекта >>

Заключителна пресконференция по проект "УСТРЕМ"

Скъпи приятели, колеги и партньори,

с удоволствие ви каним на заключителната пресконференция по Проект "УСТРЕМ-споделени възможности", която освен че ще представи всичко, случило се през периода май 2015-февруари 2016 г. в Комплекса за социални услуги - Дълбок дол, ще отговори на въпроси като:

* какво е включваща социална среда

* какво е значението на ритъма и изкуството за развитието на личността

* как и защо се изгражда биоградина...

Покана за изложба

Фестивал на радостта в Екоселище "Радост"

Фестивалът на радостта се превърна в кулминация на всички дейности и занимания по време на проекта. Щастливи от поканата, децата и младежите от КСУ-Дълбок дол очакваха с нетърпение пътуването, без да знаят какво всъщност ги очаква в Еко селище "Радост" в с.Горско Косово.

 Прочетете повече в сайта на проекта >>>

Как да направим свой ритъм

Автор: Юлия Пъшкина
(Статията е написана в рамките на Проект "УСТРЕМ-споделени възможности"; вижте и учебното помагало "Включваща социална среда")  

  1. ПЛАНИРАНЕ

При изграждането на РИТЪМ или можете да го наречете план, програма, е нужно да се съобразите както с държавните нормативни изисквания и разбирането за развитие на човека като социално същество чрез проявление на неговата индивидуалност (тяло, душа и дух) при взаимодействие със средата, в която живее, пребивава, учи или работи. В центъра се намира детето, с неговата уникалност и индивидуална личностна биография, с неговия сетивен свят и многообразие от връзки и взаимоотношения. Формирането личността на детето е възможно единствено, когато то влиза във взаимоотношения с възрастните и други деца.

Групата-жив социален организъм

Какво се опитахме да покажем практически на персонала и младежите в КСУ по проект „УСТРЕМ-споделени възможности“

1.За кого се отнася: за възрастни хора с увреждания, живеещи в социална услуга тип защитено жилище

2.Стремеж – създаване на общност, организирана не просто ЗА хора с увреждания, а ОТ тях.

3.Основен принцип: Групата е жив социален организъм

Важността на доброволците

Автор: Зорница Вълкова
(Статията е написана в рамките на Проект "УСТРЕМ-споделени възможности"; вижте и учебното помагало "Включваща социална среда") 

Ще ви разкажа защо екипът ни по Проект „УСТРЕМ-споделени възможности“ смята доброволците за много важна част от цялостната концепция на проекта.

Какво носи със себе си един доброволец, попаднал в света на социалната услуга:

-той е една различна индивидуалност, идваща със своите особености, стремежи, мотивация и модели на поведение, на отношение към света и хората;

Троичният метод на обучението

По проект "УСТРЕМ-споделени възможности" използвахме т.нар. троичен метод на обучение. Той включва три равностойни части: теория, практика и изкуство.
Каква е ценността на този метод, използван широко по света във всички обучения по валдорфска и лечебна педагогика, по социална терапия и изкуства:
Човекът през целия си живот разполага с три сили, които търпят развитие: мислене, чувстване, воля. Всяка от тези сили се развива и осъществява преимуществено в една част от човека. Мисленето се случва в системата на главата, чувстването - в системата на гърдите, а волята - в системата на крайниците. Това, което се случва във всяка от тези три системи, се интегрира със случващото се в останалите две. Това обезпечава равномерното и адекватно използване и на трите сили.

Приключи обучението по проект УСТРЕМ

На 15.11. приключи обучението на персонала по проект "УСТРЕМ-споделени възможности". То беше изградено от три основни модула: Ритъм и градина, Ритъм и ежедневие, Изкуство и терапия. На основата на трите модула подготвяме наръчник, съдържащ както теория, така и част от практическите задачи и резултати по време на обучителните седмици.

Едновременно с това успяхме да зазимим биоградината, която изградихме на площ, малко по-голяма от декар...
Вижте останалото в сайта на проекта >>> 

Разпространи съдържание