Социално фермерство

Социално-терапевтичната общност

Нормализация, здравна генеза [салутогенеза] и индивидуализация при формирането на живота

Идеята на социално-терапевтичната общност от самото й начало
Идеята на социално-терапевтичната общност беше заложена в началото на петдесетте години на последния век във Великобритания от Карл Кьониг[2] и неговите сътрудници от движението Кампхил[3] с изричната цел да се положат основите на форми на живот за възрастни с увреждания, които да бъдат организирани не само за, а и с тях. Като първи модел от тази форма на живот беше учредена селската общност Ботън Вилидж[4] в Англия, в която живееха заедно хора с и без увреждания:

Филм за включващото фермерство

На немски език
Заглавие: Von Pflanzen und Menschen
Стопанство Вайде-Хардебек, Германия

Разпространи съдържание