Популярно съдържание

Тип Заглавие Автор Views today
public Институции по лечебна педагогика и социална терапия по света admin 338
Статия Завърши проектът "Радостта да създаваш" admin 327
Статия Групата-жив социален организъм admin 326
Статия Общо становище admin 324
Статия За разликите да си "потребител на социална услуга" и "член на общността" admin 324
Статия Поредна работна седмица по проект "УСТРЕМ" admin 323
Статия Работни срещи в София admin 321
Страница от книга Сетивата на човека в лечебната педагогика admin 320
Статия Трета среща на групата по биодинамично земеделие admin 318
Статия След срещата с валдорфските ученици admin 318
Статия Качество на социалната услуга-оценка и управление admin 314
Статия Среща на групата по биодинамично земеделие admin 310
Статия Покана за обществена поръчка admin 305
Страница от книга Собствената биография при хората с увреждания admin 304
Статия Лекции на д-р Фр.Келер admin 298
public Социално-психиатрично придружаване-А.Крон-Петрович admin 293
Статия Обща среща по проект ИНКЛУФАР admin 293
Статия Книгата излезе от печат admin 291
Статия Среща във Варна по проект ИНКЛУФАР admin 291
Статия Карл Шуберт admin 285
Статия Шеста среща на групата по биодинамично земеделие admin 284
Статия В търсене на лечебното... admin 283
Статия Интересни факти за социалното фермерство в Европа admin 282
Статия Включващо (социално) фермерство admin 280
Статия Издателски прощъпулник admin 276