Популярно съдържание

Заглавие Прочетено от
Антропософска терапия чрез пеене - Модул 2 4,269
Детската фантазия и игра 4,258
Проект "УСТРЕМ-споделени възможности" 4,191
Общото човекознание като основа на педагогиката - Р.Щайнер 4,130
Важността на доброволците 4,125
Човешката душа като рожба на Космоса 4,111
Обща среща по проект ИНКЛУФАР 4,105
Приложение на валерианата 3,994
Валдорфски сборник 3,964
Възпитанието като социален въпрос - Рудолф Щайнер 3,941
Среща на групата по биодинамично земеделие 3,932
Последна среща по проект ИНКЛУФАР 3,923
Социалното фермерство като шанс за нормален живот 3,919
Превод от немски език 3,847
Слушане и движение - Йохана Шпалингер 3,843
Хората с интелектуални увреждания и обществото - Бернард Хелт 3,833
Заповядайте на Общо събрание и среща на интересуващите се 3,783
Вълшебните приказни теми на Братя Грим - Д-р Уилям Ф. Даймс 3,779
Включващо фермерство - базисни въпроси 3,661
Полярност и конституционална типология в лечебната педагогика и социална терапия - Тамара Исаева 3,655
Общо становище 3,630
За интеграцията на хората с увреждания 3,615
Гледната точка на един "човек с увреждане" 3,597
Работни срещи в София 3,562
Среща на общността и Общо събрание 3,538