Популярно съдържание

Заглавие Прочетено от
Какво е включващо фермерство и защо храните там са био? 3,680
Възпитанието като социален въпрос - Рудолф Щайнер 3,633
Валдорфски сборник 3,615
Приложение на валерианата 3,613
Обща среща по проект ИНКЛУФАР 3,574
Проект "УСТРЕМ-споделени възможности" 3,568
Слушане и движение - Йохана Шпалингер 3,557
Среща на групата по биодинамично земеделие 3,536
Антропософска терапия чрез пеене - Модул 2 3,527
Посевни дни 2017 3,521
Хората с интелектуални увреждания и обществото - Бернард Хелт 3,494
Вълшебните приказни теми на Братя Грим - Д-р Уилям Ф. Даймс 3,459
Превод от немски език 3,448
Важността на доброволците 3,443
Заповядайте на Общо събрание и среща на интересуващите се 3,412
Човешката душа като рожба на Космоса 3,409
Общо становище 3,408
За интеграцията на хората с увреждания 3,365
Полярност и конституционална типология в лечебната педагогика и социална терапия - Тамара Исаева 3,346
Среща на общността и Общо събрание 3,288
Последна среща по проект ИНКЛУФАР 3,268
Работни срещи в София 3,252
Социалното фермерство като шанс за нормален живот 3,234
Гледната точка на един "човек с увреждане" 3,167
Включващо фермерство - базисни въпроси 3,147