Популярно съдържание

Заглавие Прочетено от
Един семинар в Киев 6,878
Изложба с ателиета за деца със СОП 6,819
Фестивал на радостта в Екоселище "Радост" 6,797
Антропософска терапия чрез пеене - Модул 2 6,718
Човешката душа като рожба на Космоса 6,678
Подготовката за Рождество Христово и детето 6,653
Завърши семинарът по лечебна педагогика 6,641
Заповядайте на мартениците 6,627
Семинар по лечебна педагогика 6,601
Последна среща по проект ИНКЛУФАР 6,562
Антропософска лечебна педагогика- д-р Рюдигер Грим 6,557
Посевни дни 2017 6,544
Въпросник като помощно средство за оценка на детските рисунки 6,489
Издателски прощъпулник 6,484
Филм за включващото фермерство 6,473
Резултати от проект ИНКЛУФАР 6,472
Мария Тун ® Посевни дни 2018 6,455
Включващо (социално) фермерство 6,445
Приложение на валерианата 6,444
Важността на доброволците 6,436
Компендиумът по лечебна педагогика на български език 6,406
Социалното фермерство като шанс за нормален живот 6,362
Какво е включващо фермерство и защо храните там са био? 6,332
Семинар по антропософска медицина 6,308
Подготовка на електронни брошури 6,299