Популярно съдържание

Заглавие Прочетено от
Стаж на валдорфски ученици 10,882
Сетивата на детето - как да се погрижим за тях 10,843
Първите три години на детето 10,801
Ние, българите, и създаването на общност 10,666
Антропософска лечебна педагогика- Бернхард Шмаленбах 10,653
Маски на човешката природа - Карл Кьоних 10,587
Група "Социално фермерство и биодинамично земеделие" 10,582
Детето, нуждаещо се от душевни грижи 10,446
Индивидуалност и общност 10,411
Противоположностите в лечебната педагогика- 1 част 10,353
Социалното фермерство в България 10,288
Тримата учители 10,247
Торов препарат на Мария Тун ® (фладен препарат) 10,231
Здраве и болест 10,194
Няколко юлски мисли в градината 10,187
Увреждането - изходна точка за разгръщане на личността 10,150
Сетивата на човека в лечебната педагогика 10,024
Собствената биография при хората с увреждания 9,940
Наръчник за планиране, изграждане и подкрепа на включващото фермерство 9,814
Среща по ИНКЛУФАР в София 9,761
Различното мислене за почвата и компоста 9,733
Пета среща на групата по биодинамично земеделие 9,670
Биодинамична дървесна паста за обмазване на стволовете 9,624
На какво е алтернатива социалната ферма 9,568
ИНКЛУФАР - Един европейски проект в пулса на времето - Първа работна среща 9,534