Популярно съдържание

Заглавие Прочетено от
Включващо социално фермерство 8,546
Синхронът между „дишането“ на Земята и човека 8,544
Среща във Варна по проект ИНКЛУФАР 8,528
Група "Социално фермерство и биодинамично земеделие" 8,485
Тримата учители 8,472
Антропософска лечебна педагогика- Бернхард Шмаленбах 8,389
Социалното фермерство в България 8,343
Първите три години на детето 8,224
Няколко юлски мисли в градината 8,186
Стаж на валдорфски ученици 8,168
Увреждането - изходна точка за разгръщане на личността 8,122
Сетивата на човека в лечебната педагогика 8,104
Маски на човешката природа - Карл Кьоних 8,006
Пета среща на групата по биодинамично земеделие 7,929
Противоположностите в лечебната педагогика- 1 част 7,904
ИНКЛУФАР - Един европейски проект в пулса на времето - Първа работна среща 7,788
Здраве и болест 7,772
Сдружението спечели проект 7,733
Индивидуалност и общност 7,634
Торов препарат на Мария Тун ® (фладен препарат) 7,559
Кампания "Включени, не заключени" 7,552
Различното мислене за почвата и компоста 7,486
Лечебно-педагогическа диагностика 7,424
4-та среща по биодинамично земеделие 7,339
Детето, нуждаещо се от душевни грижи 7,316