Популярно съдържание

Заглавие Прочетено от
Среща във Варна по проект ИНКЛУФАР 10,404
Ние, българите, и създаването на общност 10,220
Стаж на валдорфски ученици 10,160
Група "Социално фермерство и биодинамично земеделие" 10,121
Маски на човешката природа - Карл Кьоних 10,068
Първите три години на детето 10,024
Антропософска лечебна педагогика- Бернхард Шмаленбах 9,986
Противоположностите в лечебната педагогика- 1 част 9,897
Социалното фермерство в България 9,884
Индивидуалност и общност 9,845
Няколко юлски мисли в градината 9,792
Здраве и болест 9,747
Торов препарат на Мария Тун ® (фладен препарат) 9,688
Тримата учители 9,686
Сетивата на човека в лечебната педагогика 9,636
Детето, нуждаещо се от душевни грижи 9,634
Увреждането - изходна точка за разгръщане на личността 9,572
Собствената биография при хората с увреждания 9,328
Различното мислене за почвата и компоста 9,325
Пета среща на групата по биодинамично земеделие 9,258
Включващо социално фермерство 9,238
ИНКЛУФАР - Един европейски проект в пулса на времето - Първа работна среща 9,171
Среща по ИНКЛУФАР в София 9,143
На какво е алтернатива социалната ферма 9,012
Наръчник за планиране, изграждане и подкрепа на включващото фермерство 8,981