Популярно съдържание

Заглавие Прочетено от
Работа с календара на М.Тун "Посевни дни" 8,948
Среща във Варна по проект ИНКЛУФАР 8,921
Група "Социално фермерство и биодинамично земеделие" 8,863
Антропософска лечебна педагогика- Бернхард Шмаленбах 8,791
Тримата учители 8,774
Включващо социално фермерство 8,698
Социалното фермерство в България 8,670
Стаж на валдорфски ученици 8,638
Маски на човешката природа - Карл Кьоних 8,574
Няколко юлски мисли в градината 8,520
Първите три години на детето 8,517
Увреждането - изходна точка за разгръщане на личността 8,476
Сетивата на човека в лечебната педагогика 8,423
Здраве и болест 8,276
Противоположностите в лечебната педагогика- 1 част 8,227
Пета среща на групата по биодинамично земеделие 8,155
ИНКЛУФАР - Един европейски проект в пулса на времето - Първа работна среща 8,063
Торов препарат на Мария Тун ® (фладен препарат) 8,015
Сдружението спечели проект 8,003
Индивидуалност и общност 7,962
Различното мислене за почвата и компоста 7,910
Детето, нуждаещо се от душевни грижи 7,831
Кампания "Включени, не заключени" 7,730
Лечебно-педагогическа диагностика 7,665
Противоположностите в лечебната педагогика - 2 част 7,613