Популярно съдържание

Заглавие Прочетено от
Среща във Варна по проект ИНКЛУФАР 9,360
Работа с календара на М.Тун "Посевни дни" 9,334
Група "Социално фермерство и биодинамично земеделие" 9,226
Стаж на валдорфски ученици 9,212
Антропософска лечебна педагогика- Бернхард Шмаленбах 9,130
Социалното фермерство в България 8,993
Маски на човешката природа - Карл Кьоних 8,965
Тримата учители 8,911
Няколко юлски мисли в градината 8,885
Първите три години на детето 8,869
Включващо социално фермерство 8,819
Здраве и болест 8,814
Сетивата на човека в лечебната педагогика 8,769
Увреждането - изходна точка за разгръщане на личността 8,690
Противоположностите в лечебната педагогика- 1 част 8,641
Индивидуалност и общност 8,488
Торов препарат на Мария Тун ® (фладен препарат) 8,487
Пета среща на групата по биодинамично земеделие 8,409
Детето, нуждаещо се от душевни грижи 8,366
Различното мислене за почвата и компоста 8,290
ИНКЛУФАР - Един европейски проект в пулса на времето - Първа работна среща 8,283
Сдружението спечели проект 8,225
Собствената биография при хората с увреждания 8,075
Кампания "Включени, не заключени" 7,934
Храненето и житните култури 7,932