Групи по лечебна педагогика и социална терапия

<< Обратно

Създаването на групи, в които се изучават разлчни въпроси, свързани с общото човекознание или конкретно с лечебната педагогика и социалната терапия, е практика, широко разпространена в света. Съществуването на група, която се събира периодично, в която всички са активни и могат да участват наравно с останалите, досегът до антропософските трудове, натрупва енергия и подготвя хората за по-задълбочено осмисляне на собствения им живот, професионално развитие и приноса им за общността.

Вече няколко години успяваме да поддържаме няколко групи. Ако имате желание да се свържете с някоя от тях, пишете ни чрез контактната форма на сайта или на имейл info@oporabg.com , за да ви дадем по-подробна информация.

Постоянно действащи са групите във Варна, Плевен, София и Стара Загора.
Имаме и още две групи във Варна - по говорно формиране и биодинамично земеделие.