Кой може да ме въведе в основите на лечебната педагогика и социалната терапия?

Може да започнете сам, но за да получите насоки, е добре да се свържете с нас. В четири града имаме действащи групи, които се събират периодично и дискутират въпроси, свързани с валдорфската и лечебната педагогика, социалната терапия и антропософията като цяло. Градовете са София, Варна, Плевен, Стара Загора. При желание да се свържете с тях, пишете ни. Дори и да няма група във вашия град, ние можем да ви дадем насоки и да поддържаме кореспонденция с вас, независимо от това дали имате желание или не да се включите в дейностите ни.

Основният принцип, който спазваме, е принципът на свободната воля.