Какво е нужно, за да стана лечебен педагог и социален терапевт?

Първото и най-важно условие е да имате искрен и дълбок интерес към човека, към човешката същност.

Второто условие е постоянно да се стремите ккъм себеразвитие и усъвършенстване.

Това са главните условия. Няма друго условие, при наличието на тези две, което да ви попречи да станете лечебен педагог и/или социален терапевт.

Има още един фактор, с който човек се съобразява когато взема решения за живота си - това е индивидуалният му жизнен път. Понякога в живота ни има големи пречки, драматични и тягостни ситуации, които могат да продължат години. Те изискват много големи душевни усилия за преживяването и преодоляването им, затова цялото внимание на човек е насочено към тях до разрешаването им. Често попадането в такива драматични ситуации може да отложи за известно време сериозните занимания и запознаване с нещо ново. Това е обективен фактор, който не е постоянен и след време изчезва. Но посочените по-горе условия важат винаги и с пълна сила.