Каква е разликата между лечебната педагогика и социалната терапия?

Те са свързани тясно, като разликата е във възрастта на хората, с които се занимават. Лечебната педагогика подпомага децата, нуждаещи се от специални грижи, а социалната терапия предлага цялостен подход и подкрепа за възрастните със специални нужди.