Списък на авторите в библиотеката с ограничен достъп

За читатели с достъп ВХОД към библиотеката >>>
Как да получа достъп до библиотеката >>>

По-долу вижте актуални списъци на книги, ноти, видео и други материали в електронен формат, част от електронната библиотека на сайта. Достъп до нея имат само членове на общността по лечебна педагогика и социална терапия. 

Автор Заглавие Език Тип
(няма) 1. - 4.KLASSE: von der Pentatonik zur Diatonik немски ноти
(няма) Песни български ноти
(няма) Компреси български рецепти
(няма) Синдром на Даун български статия
(няма) Приказки за Адвента български приказка
(няма) Кошничарство немски ръководство
(няма) Методика обсуждения ребенка Института Бернарда Ливехуда г. Гамбурга руски указание
(няма) Описание ребёнка руски указание
(няма) Валдорфска педагогика български лекции
Ависон, Кевин Справочник классного учителя вальдорфско школЫ руски справочник
Берингер, Елизабет
Лебер, д-р
Гудфелоу, Тери
Сийз, Виржиния
Цимерман, Хайнц
Сборник от педагогически лекции български лекции
Бетховен, Лудвиг ван Лунната соната немски ноти
Бос, Лекс Двенадцать драконов в борьбе с социальними инициативами руски книга
Буддемайер, Хайнц Насилие, изобразяване на насилието и злото български статия
Буйсман, Александра
Валис, Сил
Антропософската методика за обслужване с примери от едно арттерапевтично лечение български презентация
Буркхард, Гудрун Жизнь продолжается: духовние сили и биографии руски книга
Буркхард, Гудрун Взят жизни в свои руки руски книга
Буркхард, Урсула Сказка о двенадцать чувств человека руски книга
Бърд, Джон Хора с възможности - мислене, чувстване, правене български презентация
Бюхи, Петер Развитие и укрепление чувств с помощью рисование форм руски помагало
Вайс, Томас Дж. Аутизмът в ранното детство български статия
Валис, Сил Въпросник като помощно средство за оценка на детските рисунки български въпросник
Вей, Катрин Пентатоника български дипломна работа
Вейс, Томас Й. Как помочь ребенку руски книга
Волф, Хуземан Развитието на детето български книга
Вълкова, Зорница
Боянова, Ралица
Четирите долни сетива като основа за развитието на децата между 3 и 7 години български дипломна работа
Вюнш, Вольфганг Я сам руски книга
Гейдебрант, Каролина фон О душевной сущности ребенка руски книга
Глезер, Кристине Обсъждане на дете въз основа на детска рисунка български статия
Глезер, Кристине Лечебно-педагогически курс на Р. Щайнер български коментари

 

Автор Заглавие Език Тип
Глеклер, Михаела ВопросЫ конституции (телосложения) в школьном возрасте руски статия
Глеклер, Михаела
Лангхаммер, Стефан
Вихерт, Кристоф
Воспитание и здоровье: Задача педагогов, медиков и родителей руски книга
Григ, Едвард Песента на Солвейг немски ноти
Грим, Рюдигер Социално-терапевтичната общност български статия
Грюнелиус, Е.М. Вальдорфский детский сад: воспитание детей младшего возраста руски книга
Даймс, Уйлям Ф. Вълшебните приказни теми на Братя Грим български календар
Дамм, Эве-Лис Я рисую руски ръководство
Демирева, Дияна Евритмията - движението на бъдещето български студия
Дюнфорт, Ерика Мелодията на краля на елфите български приказка
Дюнфорт, Ерика Мелодията на краля на елфите български сценарий
Ельц, Хайнрих Человеческие темепраменти в антропософском представление руски книга
Загвоздкин, В.К. Альтернативы Вальдорфской педагогики руски статия
Загвоздкин, В.К. Общечеловеческое образование, или Суть и смысл вальдорфской педагогики руски статия
Исаева, Тамара Полярност и конституционална типология в лечебната педагогика и социална терапия български доклад
Йорданова, Величка Три студии върху същността на Валдорфската педагогика български студии
Йохансон, Ирена Истории к праздникам года руски истории
Карлгрин, Франс Възпитание към свобода български книга
Келер, Франциска Лекции български лекции
Климм, Хелмут Лечебная педагогика, основанная на Антропософии руски студия
колект. Концепция за дом, Вупертал български концепция
Кооб, Олаф Темная ночь души руски книга
Кох, Елизабет : Вагнер, Герхард Индивидуалността на цвета български книга
Крех, Рюдигер Гиперкинетический синдром руски статия
Кристи, Нильс По ту сторону одиночество руски книга
Крон-Петрович, Андреа Социално-психиатрично придружаване български статия
Куммер, К.-Р. Гиперактивное поведение в детском возрасте руски статия
Кустер, Изабел Мисли и кратки бележки към учебния план по музика във валдорфските училища български бележки
Кустер, Изабел Ритми и тяхното въздействие български бележки
Кустер, Изабел Die Sieben немски схема
Кустер, Изабел Четирите долни сетива и музиката български бележки

 

Автор Заглавие Език Тип
Кустер, Изабел Разглеждане на човека български бележки
Кьолер, Хенинг За страхливите, тъжните и неспокойните деца български книга
Кьониг, Карл Развитие чувств и телесний опит руски книга
Кьониг, Карл Человек в Кемпхиле руски книга
Кьониг, Карл О человеческой душе руски книга
Кьониг, Карл Лечебно-педагогическая диагностика руски книга
Кьониг, Карл Братья и сестри руски книга
Кюлевинд, Георг Звездные дети руски книга
Левашка, Росица Белите лястовици” в еволюционното развитие на човечеството български дипломна работа
Лео, Алан Гороскоп д-ра Рудольфа Штейнера български книга
Ливехуд, Бернард Фази развитие ребенка руски книга
Лийвенхуд, Бернар Фази: духовните ритми в зрелия живот български книга
Лоренц-Пошманн, Агата Терапия с помощью искусства речи руски книга
Луфт, Гюнтер Обучението по религия български лекция
Луфт, Гюнтер Индивидуално стихче за всяко дете български лекция
Медведева, Валерия Практика на "обгрижване и лечение" в лечебната педагогика, разглеждане на актуални случаи български доклад
Медведева, Валерия Методика на преподаването - 5-8 клас български лекции
Медведева, Валерия Лично развитие на лечебния педагог български лекция
Менделсон-Бартолди, Феликс Венецианска гондолиерска песен немски ноти
Митинска, Ваня Как да възпитаваме детето според неговия темперамент български дипломна работа
Митинска, Ваня Как учителят влияе със своя темперамент върху децата български дипломна работа
Мюллер-Видеманн, Ханс Карл Кениг: биография среднеевропейца XX века - ч.2 руски книга
Мюллер-Видеманн, Ханс Карл Кениг: биография среднеевропейца XX века - ч.1 руски книга
неизвестен Рисуването български книга
Николаевнa, Елена Музикальная терапия для детей с ограниченныими возможностями здоровья в условиях центра социальной помощи руски статия
Нойшутц, Карин КуклЫ — своими руками руски ръководство
Пацлаф, Райнер Застывшив взгляд руски книга
Пелтонен, Е. Гуманистическая направленность штайнеровской педагогики руски сборник
Платонова, Т.
Дикман, Л.
Рождественски празници български приказки
Ренценбринк, Удо Питание наших детей - т.1 руски книга

 

Автор Заглавие Език Тип
Ренценбринк, Удо Питание наших детей - т.2 руски книга
Рийман, Фриц
Рюдигер, Екхард
Някои основни положения за “страха", за развитието му и за справянето с него български резюме
Рождественский, И.В. Социальное искусство и воспитание 12-ти чувств руски статия
сборник ВАЛДОРФСКИ СБОРНИК: Възпитанието на децата – предизвикателство в цял свят български статии
сборник Възпитателните задачи и съдържание на щайнеровата валдорфска програма български книга
Сенкел, Б Възможности за развитие на хората с умствени увреждания чрез взаимоотношенията български резюме
Симонис, Вернер Кристиян Детето до седем години български книга
Соесман, Альберт Дванадцать чувств - дверь души руски книга
Степникова, Емилия Насърчаване на хора с увреждания чрез танц и движение български статия
Уссей, Лео де ла Социальное искусство и его источники руски книга
Феррари, Валерия Мягкая игрушка своими руками руски ръководство
Фолбер, Хартвиг Психично-душевни заболявания и духовни разстройства български лекции
Хаушка, Маргарита Ритмический массаж руски книга
Хелт, Бернард Хората с интелектуални увреждания и обществото български доклад
Херц, Герхард Задачите на предотвратяването на конфликти български лекция
Хойтен, Конрад ван Пробуждение воли руски книга
Холцьапфель, Вальтер Дети, нуждаещиеся в особом уходе к лечебной педагогики Рудольфа Штайнера" руски книга
Холцьапфель, Вальтер Формирующие сили органов руски книга
Христова, Цвета Мотивация на работещия с хора със специални потребности български дипломна работа
Хусеман, Фридрих Образът на човека като основа на лечителското изкуство - т.3 български книга
Шмид. Доротея Формите български помагало
Шмид. Доротея Рисуване на форми български лекция
Шох, Томас Лекции по лечебна педагогика български лекции
Шпалингер, Йохана Слушане и движение български статия
Шуберт, Ернст Первие уроки математики руски книга
Щайнер, Рудолф Възпитанието като социален въпрос български лекции
Щайнер, Рудолф Възпитанието на детето български беседи
Щайнер, Рудолф Духовна наука и медицина български лекции
Щайнер, Рудолф Лечебнопедагогически курс български лекции
Щайнер, Рудолф Общото човекознание като основа на педагогиката - 1 български лекции

 

Автор Заглавие Език Тип
Щайнер, Рудолф
Вегман, Ита
Основи на едно разширено лечебно изкуство български книга
Щайнер, Рудолф Толкование сказок руски доклади
Щайнер, Рудолф Изкуство и познание на изкуството български сказки
Щайнер, Рудолф Изкуството и неговата световна мисия български лекции
Щайнер, Рудолф Эвритмия как видимая речь руски лекции
Щайнер, Рудолф Лекции по валдорфска педагогика български лекции
Щайнер, Рудолф Здоровое развитие телесно-физического как основа раскрытия душевно-духовного руски книга
Щайнер, Рудолф Современная духовная жизнь и воспитание руски лекции
Щайнер, Рудолф Основите: духовно-душевните сили на възпитателното изкуство български лекции
Щайнер, Рудолф Сборник от различни лекции български лекции
Щайнер, Рудолф Искусство воспитания. Методика и дидактика руски лекции
Щайнер, Рудолф Сутрешни мисли за класовете български мисли
Щайнер, Рудолф Молитви в социалната терапия български молитви
Щайнер, Рудолф Знаците на планетите немски схеми
Щайнер, Рудолф Тайната на четирите темперамента / Възпитанието на детето от гл.т. на антропософията български лекции
Щайнер, Рудолф Съвети за млади родители български извадки
Щайнер, Рудолф Въведение в Тайната наука български книга
Щайнер, Рудолф Същност на социалния въпрос български лекции
Щайнер, Рудолф Ръководни антропософски принципи български книга
Щайнер, Рудолф
Сиверс, Мария Щайнер фон
Образование Речи и Драматическое Искусство руски лекции
Щайнер, Рудолф Здоровье и болезни - основы теории чувственного восприятия руски лекции
Щьокли, Фредерик История на Сътворението български практическо занятие
Юнге, Инго Кармична гледна точка към кармата на собственото ни развитие български лекции
Юнге, Инго Периоди в биографията български лекции
Юнге, Инго Медицинска астрология български лекции
Юнге, Инго Песен за съня на Олаф Остезон български поема
Юнге, Инго Трите основни злини на нашето време български лекции
Юнге, Инго Апокалипсисът на Йоан в огледалото на съвремието български лекции
Юнге, Инго Лечебните сили на човека от гледна точка на антропософската медицина български лекция
Яффке, Фрейа Игрушки сделанные родителями руски ръководство

Коментари

Здравейте, от доста години се

Здравейте, от доста години се занимавам с антропософия, а днес попаднах на вашата страница.

Намерих доста интересна информация, а също и книги, за които моля да ми дадете достъп.

Благодаря ви.

Здравей, Елина, бихме

Здравей, Елина, бихме предпочели да се представиш с имената си, за нас е важно да дадем поименен достъп. Моля, пиши ни чрез контактната форма на сайта, като ни напишеш имената си и съвсем накратко за себе си. Очакваме те.