<< Обратно

Сдружението по антропософска лечебна педагогика и социална терапия (САЛПСТ) е национална организация. То бе учредено като естествено продължение на едноименната инициатива, започнала през 2006 г. с първата източноевропейска конференция и продължила до 2010 г. с 3-годишния семинар по лечебна педагогика и социална терапия.

Участниците в обучението заедно със съмишленици, приобщени към идеите на антропософската лечебна педагогика и социална терапия (АЛПСТ), учредиха на 5.12.2010 г. новата организация.

Главните цели пред нея са да популяризира принципите и методите на АЛПСТ в България,  прилагани от десетилетия не само в Европа, а в целия свят.

Принципите и методите щяха да са нещо напълно формално, ако не ги изпълваше съдържанието на възгледа за човека като за едно телесно-душевно-духовно същество, в този смисъл като индивидуалност със своето право на развитие, уважение и свобода.

Въпреки че има ръководни органи, Сдружението е изградено на принципа на самоуправлението, като всеки човек е включен според своите дълбоки потребности и импулси за действие, водещи до общ път и цели.

Устав и управителен съвет на сдружението - в прикачените файлове (възможно е да не ги видите ако не сте влезли с потребителското си име и парола).

Цели на Сдружението:

Основни цели на Сдружението са:

1. Да подпомага въвеждането, популяризирането и развитието в България  на методите и принципите на антропософската лечебна педагогика и социална терапия.

2.Да поддържа и разширява общността на антропософските лечебни педагози и социални терапевти в България.

3. Да съдейства за разкриване на лечебнопедагогически и социалнотерапевтични заведения от различен тип, както и на валдорфски детски градини и училища.

4.Да подпомага развитието на обществената нагласа към приемане и разбиране на децата и възрастните, нуждаещи се от специална грижа, и пълноправното им включване в обществения живот.

5.Да подпомага обучението, възпитанието и образованието, основано на естествените нужди на децата в различните възрастови периоди, в съответствие с изискванията на времето.

6.Да подпомага квалификацията и усъвършенстването на педагози, психолози, медици, социални работници, асистенти и др, свързани с възпитанието, обучението и грижата за деца и възрастни със специални потребности.

7.Да подпомага съзнателното родителство и активното равнопоставено участие на родителите в цялостния процес на грижа и възпитание.

8.Да подкрепя сходни или допълващи инициативи като валдорфската педагогика, антропософската медицина, биодинамичното земеделие и др.

9. Да осъществява дейности за постигането на други цели, определени от Общото събрание, които не противоречат на целите и идентичността на Сдружението, изложени по-горе.